e-Bilet

e-Bilet Detay

Seyahatlerde ve etkinliklerde kağıt biletlerin yerine geçen uygulamadır.Üzerinde mali mühür bulunan bu elektronik belge,e-yolcu listelerinin ve e-Bilet raporlarının otomatik olarak oluşturulup ve bunların sistem üzerinden GİB'e iletilmesini sağlamaktadır.

Hemen Başvur

Kullanımı Kolay & Bulut Altyapısı

e-Bilet süreçlerinizi, gelişmiş, kullanımı kolay ve bulut tabanlı portal üzerinden yöneterek, bulut alt yapısı sayesinde istediğiniz her yerden ve zaman bağımsız belgelerinize erişebilirsiniz.

Gelişmiş Entegrasyon Yapısı

Muhasebe veya ERP yazılımlarınız ile gelişmiş web servis entegrasyon alt yapımız ve geliştirici dokümanlarımız sayesinde, hızlı ve verimli tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Taslak Belge ve Arşivleme

e-Bilet belgelerinizi alıcısına göndermeden önce taslak olarak kaydedebilir, gerekli güncellemeleri tamamladıktan sonra gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Arşivleme özelliği ile belgelerinizi arşivleyerek kolay raporlama imkanı kazanabilirsiniz.

Otomatik Raporlama ve e-Mail Gönderim

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlar kapsamında, Yolcu Listesi, Yolcu ve Etkinlik bileti rapor gönderimleri elektronik ortamda GİB'e otomatik yapılmaktadır. Aylık gönderim raporlarına ait E-Bilet Raporlama ekranı ile raporlarınızın statü bilgisini de takip edebilirsiniz. Oluşturduğunuz biletlerin e-Posta ile müşterilere iletilmesini sağlayabilir, iletilen e-postalara ait durum ve gönderim bilgisini takip edebilirsiniz.

e-Bilet Mevzuatlarına Uygunluk ve Hızlı Adaptasyon

e-Bilet hizmeti ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB’in) sistemleri üzerinden, belirlenen standartlara ve formata uygun e-Bilet gönderebilirsiniz. Sürekli yenilenen mevzuatsal yeniliklere, değişikliklere hızla adapte olarak eş zamanlı sistemsel güncellemelerin yüklenmesiyle, sürece hızlı adapte olup işlemlerinizi hızla gerçekleştirebileceksiniz.

Gelişmiş Yetkilendirme

Firma süreçlerinizin işletilmesinde sorumlu çalışanlarınız için sınırsız sayıda kullanıcı tanımlayarak, alt kullanıcı yönetim süreçlerinizi tasarlayabilirsiniz.

Maliyet ve Zaman Avantajı

Dijital ortamda saklanan, arşivlenen e-Bilet belgeleriniz için iş yükü, saklama, gönderim, baskı maliyetlerinden kurtularak, iş süreçlerinizi hızlandırarak operasyonel kazanımlarla zamandan da tasarruf sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş Filtre ve Raporlama

Sistem üzerinde oluşturulan kayıtlarınızın, toplu pdf veya xml dosyası olarak indirilmesini sağlayabilir, karşı alıcıya toplu e-bilet gönderim işlemleri ile iş akışlarınızda hız kazanabilirsiniz. Portal üzerinde yer alan gelişmiş filtreleme özellikleri ile belgelerinize ait filtreleme yaparak, raporlama imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Güvenlik

Tam kapsamlı Felaketten Kurtarma Merkezi ve Turkcell Veri Merkezi güvencesi ile hizmet verilen mükelleflerin verileri yedeklenmekte, olası bir felaket durumunda veri güvenliği sağlanmakta ve kaybı önlenmektedir.

ÜCRETLENDİRME

 

E-Bilet Kontör Fiyatları

 

Adet / Birim Fiyat

e-Bilet Birim Fiyat

(Taksitli Fiyatı)
(KDV Hariç)​

e-Bilet Birim Fiyat

(Peşin Fiyatı)
(KDV Hariç)​

0 - 999 adet ₺2,916 ₺1,944
1.000 - 4.999 adet ₺2,430 ₺1,620
5.000 - 9.999 adet ₺1,782 ₺1,188

 

Tablolarda yer alan fiyatlara KDV dahil değildir. KDV oranı %20'dir.

​Alınan kontörler 24 ay geçerlidir.

Gönderilen her bir e-Bilet için sistemden 1 kontör düşmektedir.

e-Bilet taahhütsüz birim fiyat KDV hariç 4,33 TL'dir.

Turkcell e-Dönüşüm çözümleri 24 Ay Taahhütlü, *Peşin veya **Eşit Taksitli modele göre faturalanmaktadır.

(*): 24 Ay  boyunca kullanılabilecek kontörlerin toplam bedeli tek seferde faturalandırılır.

(**): 24 Ay  boyunca kullanılabilecek kontörlerin toplam bedeli 24 Ay Eşit Taksitli olarak faturalandırılır.

24 ay içerisinde alınan kontörlerin bitmesi durumunda yeniden kontör alımı yapılmalıdır. İlgili ay bitmeden yeni alım yapılması durumunda, aşım adeti yeni alımdan düşer, ayrıca aşım faturası çıkmaz. Yeni kontör alımı yapılmaması durumunda, ilgili ay içerisindeki aşım kullanımı sabitlenen birim fiyatın %30 fazlasıyla ay sonunda faturalanır.

24 ay sonunda kullanılmayan kontörler sıfırlanır ve sonraki aylara devretmez.

İptal durumunda müşteriye sağlanan fayda ve kalan kontör bedeli kıyaslamasına göre, müşteri lehine olacak şekilde cayma koşulu işletilir. 

Yüksek kontör adeti için müşteriye özel fiyat verilebilmektedir.

İptal talepleri Turkcell müşteri yöneticisine ya da Turkcell Superonline çağrı merkezine yapılmalıdır.

 

E-Bilet Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

E-Bilet Uygulaması Nedir?

E-Bilet; etkinliklerde ve kara, deniz, hava yolu yolcu taşımacılığında kağıt biletin yerine kullanılan elektronik bilet türüdür. Elektronik bilet uygulaması etkinliklere ait biletlerle yolcu listelerinin elektronik ortamda oluşturulabilmesi, alıcıya elektronik ortamda ya da kağıt olarak iletilebilmesi ve GİB'e elektronik ortamda raporlanabilmesine imkan tanıyan uygulamadır. Üzerinde mali mühür bulunan bu elektronik belge, istenildiği durumlarda kağıt baskı almaya da olanak sağlar.

E-Bilet Mükellefleri Kimlerdir?

2021 yılı itibari ile faaliyetlerine başlayan, şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgeli işletmeler, faaliyete başladıkları ayı takip eden dördüncü ayın başından itibaren E-Bilet uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri belgeleri E-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar. Aynı zamanda yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri de faaliyete başladıkları ayı takip eden dördüncü ayın başına kadar e-Bilet uygulamasına geçmek ve düzenleyecekleri giriş biletlerini E-Bilet olarak düzenlemek zorundadırlar. Mükellefler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayınladığı Tebliğe göre belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını da tamamlamış olmalıdır.

E-Bilet'e Geçiş Zorunlu Mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre; sinema işletmeleri 1 Temmuz 2020’ye, yolcu taşımacılığı yapan firmalar ise 1 Ocak 2021’e kadar elektronik bilet uygulamasına geçiş yapmak zorundaydı. 2021 ve bunu takip eden yıllarda faaliyetlerine başlayan işletmelerin ise E-Bilet uygulamasına geçiş yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.

Bununla birlikte elektronik bilet uygulamasının sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen tüm işletmeler de gönüllü olarak da bu sisteme geçiş yapabilirler.

E-Bilet Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

E-Bilet uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin 415 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen hazırlıkları tamamladıktan sonra gerekli belgeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapması gerekir. Bu belgeler;

  • Başvuru Formu ve Taahhütnamesinin imzalı aslı,
  • Gerçek kişi mükellefler için imza örneklerinin aslı ya da noter tasdikli örneği,
  • BİS Raporu,
  • Elektronik ortamda düzenlenmiş bilet ve yolcu listesi tüzel kişiler için mali mühürlü, gerçek kişiler için güvenli elektronik imzalı örneklerini ve kâğıda basılmış çıktıları.

Elektronik Bilet Yolcuya Nasıl İletilmeli?

Elektronik biletlerin, elektronik ortamda düzenlenerek yine elektronik araçlar ve ortamlar aracılığı ile yolculara iletilmesi, muhafazası ve ibrazı esastır. Fakat istenilmesi durumunda, izin alan mükellefler, düzenledikleri elektronik biletlerini merkez, şube ve acentelerinden kâğıt olarak da teslim edebilmektedir. Bu durumda elektronik bilet düzenleme izni alan seyahat firmaları elektronik biletleri mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile imzalayarak elektronik araçlar ve ortamlar yoluyla alıcıya ulaştıracaklardır. İşletmelerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listelerini düzenlendikleri günü takip eden günün sonuna kadar GİB sistemine yüklenmesi gerekmektedir.