e-Defter

e-Defter Detay

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan yevmiye defterlerinizi ve büyük defterlerinizi, gereken tüm bilgilerin eklenmesini sağlayarak elektronik ortamda oluşturmanızı, zaman damgası ile imzalayabilmenizi ve güvenle saklamanızı sağlayan sistemdir.

Hemen Başvur

Kullanımı Kolay & Bulut Altyapısı

e-Defter süreçlerinizi, gelişmiş, kullanımı kolay ve bulut tabanlı portal üzerinden yöneterek, bulut alt yapısı sayesinde istediğiniz her yerden ve zaman bağımsız verilerinize erişebilirsiniz.

Parçalı Defter Gönderim ve Zaman Damgası İmkanı

Aylık dönemler itibariyle elektronik defterlerin görüntülenebilmesi ve doğrulanabilmesi kapsamında, teknik boyut sınırları içerisinde belirlenen parça boyutu kontrolleri ile parçalı defter oluşturabilirsiniz. Oluşturulan defter kayıtlarınıza ait mevcut bulunan Zaman Damgası sayesinde herhangi bir zaman aşımı durumunda belirlenen süreler içerisinde GİB’ e gönderim yapıldığını belgeleyebilmek için zaman damgalı berat dosyalarınızı oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş Entegrasyon Yapısı

Muhasebe veya ERP yazılımlarınız ile gelişmiş web servis entegrasyon alt yapımız ve geliştirici dokümanlarımız sayesinde, hızlı ve verimli tam entegrasyon sağlayabilirsiniz.

Kolay Defter Gönderimi ve Schematron Kontrolleri

e-Defter hizmeti ile GİB tarafından belirlenen standartlara ve formata uygun defter verilerinizi oluşturabilir, hatalı veri oluşumunu Schematron kontroller ile engelleyerek dijital ortamda hazırlanan e-defter verilerinizi hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz.

HSM ile Defter İmzalama

1 Sıra Nolu Elektronik Defter Tebliği’nin güncel halinde 4.3.7 maddesinde belirtilen açıklamalara göre e-Defter uyumlu özel entegratörlük veren firmamız, noter huzurunda verilen vekaletname ile müşterilerin e-defterine imza atabilmektedir. Böylelikle, e-defter gönderim sürecinizi çok daha kısa sürede tamamlayabilecek, imzalamak için zaman kaybetmeyeceksiniz.

Defter Dosyalarının PDF İndirilmesi

Defter verilerinizin takip ve kontrol işlevselliğini arttırabilmek için seçeceğiniz döneme ait defter verilerinizin tamamını PDF olarak indirerek verilerinizin kontrolünü sağlayabilirsiniz.

Gelişmiş Raporlama ve Kontrol Yapısı

Oluşturulan defter dosyalarına ait kontrollerin takibi ve raporlanabilmesi için sistem üzerinde tüm aşamaların detaylı takibini yapabilir, defter verilerine ait export alabilir veya yevmiye ve kebir dosyalarınıza ait ön izleme özelliği ile verilerinizin kontrollerini çok hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

e-Defter Mevzuatlarına Uygunluk ve Hızlı Adaptasyon

e-Defter hizmeti ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB’in) sistemleri üzerinden, belirlenen standartlara ve formata uygun defter gönderebilirsiniz. Sürekli yenilenen mevzuatsal yeniliklere, değişikliklere hızla adapte olarak eş zamanlı sistemsel güncellemelerin yüklenmesiyle, sürece hızlı adapte olup işlemlerinizi hızla gerçekleştirebileceksiniz.

Maliyet ve Zaman Avantajı

e-Defter ürünü ile sağlanacak olan ürün yapısı web tabanlı ve tek bir platformdan sağlanan firma faaliyetlerinin gerçekleştirilme sürecinde, GİB’in belirlediği standartlara uygun elektronik defter üretilmesiyle, defterin elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve GİB’e gönderimlerine ait süreçlerin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsamda, defter basım, arşivleme, defter noter onaylama gibi iş gücü ve zaman gerektiren operasyonel süreçlerinizde ve fiziksel depolama, sunucu ve işletim maliyetlerinizi de ortadan kaldırıp, dijitalleşme ile birlikte hız kazanabilirsiniz.

Turkcell e-Şirket Muhasebe Entegre

Mevzuata bağlı e-Defter işlemlerine ait yükümlülüklerinizi, herhangi bir ek geliştirim ve entegrasyona gerek kalmadan platformun sunduğu dijital altyapı desteğiyle, Turkcell e-Şirket ekosistemi içerisinde yer alan muhasebe üzerinden yönetebilmesi sağlanarak, farklı sistemlere tekrarlı veri girişlerine, yüksek bakım-destek maliyetlerine ve operasyonel anlamda büyük zaman kayıplarının önüne geçilmesini sağlayabilirsiniz.

Kullanım Detay Bilgileri

Defter kullanım bilgilerinize ait aylık, toplam ve kalan kullanım verilerinizi ve sözleşmelerinize ait aşım, başlangıç tarihi, kullanım miktarı gibi detay bilgileri de portal üzerinden takip edebilirsiniz.

ÜCRETLENDİRME

E-Defter Kontör Fiyatları

 

Adet / Birim Fiyat

e-Defter Birim Fiyat

(Taksitli Liste Fiyatı)
(KDV Hariç)​

e-Defter Birim Fiyat

(Peşin Liste Fiyatı)
(KDV Hariç)​

0 - 999 adet ₺1,62 ₺1,44
1.000 - 4.999 adet ₺1,35 ₺1,20
5.000 - 9.999 adet ₺0,99 ₺0,88

 

Tablolarda yer alan fiyatlara KDV dahil değildir. KDV oranı %20'dir.

​Alınan kontörler 24 ay geçerlidir.

e-Fatura’da gelen ve giden her bir Fatura için 1 kontör, e-Arşiv Fatura’da giden her bir Fatura için 1 kontör düşmektedir.

e-Defter çözümünde, 60 satır = 1 sayfa' ya eşittir. Her bir sayfada 1 kontör harcanmaktadır. 

e-Fatura taahhütsüz birim fiyat KDV hariç 4,33 TL'dir.

Turkcell e-Dönüşüm çözümleri 24 Ay Taahhütlü, *Peşin veya **Eşit Taksitli modele göre faturalanmaktadır.

(*): 24 Ay  boyunca kullanılabilecek kontörlerin toplam bedeli tek seferde faturalandırılır.

(**): 24 Ay  boyunca kullanılabilecek kontörlerin toplam bedeli 24 Ay Eşit Taksitli olarak faturalandırılır.

24 ay içerisinde alınan kontörlerin bitmesi durumunda yeniden kontör alımı yapılmalıdır. İlgili ay bitmeden yeni alım yapılması durumunda, aşım adeti yeni alımdan düşer, ayrıca aşım faturası çıkmaz. Yeni kontör alımı yapılmaması durumunda, ilgili ay içerisindeki aşım kullanımı sabitlenen birim fiyatın %30 fazlasıyla ay sonunda faturalanır.

24 ay sonunda kullanılmayan kontörler sıfırlanır ve sonraki aylara devretmez.

İptal durumunda müşteriye sağlanan fayda ve kalan kontör bedeli kıyaslamasına göre, müşteri lehine olacak şekilde cayma koşulu işletilir. 

Yüksek kontör adeti için müşteriye özel fiyat verilebilmektedir.

İptal talepleri Turkcell müşteri yöneticisine ya da Turkcell Superonline çağrı merkezine yapılmalıdır.

 

E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

E-Defter Nedir?

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir. Vergi Usul Kanunu ve TürkTicaret Kanunu tarafından yasal olarak tutulması zorunlu olan E-Defter uygulaması kullanıcılarına birçok avantaj sunar. E-Defter uygulaması baskı, arşivleme ve noter maliyetlerini azaltarak hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlar. E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Defter uygulamalarına başvuru yapabilmek için; tüm süreci işletmelerin kendisinin yönettiği, gerekli belgelerin temini ve yazılım hazırlıklarını içine alan süreç ve özel entegratörlerin E-Defterin tutulması, kaydedilmesi ve arşivlenmesi için hazır olarak sundukları altyapıyı kullanmayı kapsayan süreç olmak üzere iki farklı yöntem bulunur. Tüzel kişiler mali mühür, gerçek kişiler ise elektronik imza ile E-Defter uygulamasına başvuru yapabilir.

E-Defter Kullanımı Zorunlu Mu?

2020 yılı cirosu 5 milyon TL'yi aşan firmalar 1 Temmuz 2021 tarihine kadar E-Fatura ve E-Arşiv

Fatura uygulamasına geçmeleri, 1 Ocak 2022 tarihinde ise E-Defter uygulamasına geçmeleri gerekir. E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına geçişlerde zorunlu olarak bir ciro sınırı bulunmaktadır. Yıllık cirosu 5 milyonu aşan firmalar bu uygulamalara geçmek zorundadır.

E-Defter Uygulaması Kimler İçin Zorunlu?

2020 cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların, 2021 yılında E-Fatura uygulamasına dahil olan mükelleflerin ve 2021 yılında bağımsız denetime tabi olan mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinde E-Deftere geçmeleri zorunludur.

E-Defter Beratı Ne Demek?

E-Defter beratı, usulleri GİB tarafından tebliğler ile belirlenmiş olan defter dosyasının özetini  içeren ve mali mühür ile imzalanarak mükellef tarafından GiB'e beyan edilen dosyadır. GİB'e  gönderilen beratlar GİB tarafından da mühürlenerek mükellefe geri gönderilir, böylece onaylı defterlerin kayıtları tutulur. GİB'in berat dosyasını imzalamış olması, ilgili dönemde defter kaydının oluşturduğunun onaylaması anlamına gelmektedir. Bu anlamda, denetim anlamında mali verilerin doğruluğu ve usullere uygunluğu anlamında yükümlüğü devam etmektedir.