Genel Muhasebe

Genel Muhasebe Detay

Turkcell e-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bulut tabanlı bir genel muhasebe uygulamasıdır. Cari Hesap, Alış / Satış, Stok / Hizmet, Raporlama vb. Muhasebe yönetim işlemleri yapılır. Turkcell e-Şirket ürünleri ile entegre çalışır. Bulut tabanlıdır. Donanım ve bakım maliyeti gerektirmez. Versiyon, maliyet gerektirmeden otomatik yenilenir.

Ücretsiz Dene

Bulut Tabanlı

Operasyonel verimliliği ve iş performansınızı yükseltmeyi sağlayacak, muhasebe finansal ve mali verilerinize bulut alt yapısı ile platform-bağımsız her yerden erişme, işleme ve raporlama imkanlarıyla birlikte muhasebe işlemlerinizde zaman ve maliyet avantajı da kazanacaksınız.

Stok ve Depo Yönetimi

İşletmenize ait stok ve depo operasyonel etkinliklerinizi en üst düzeye çıkarabilmenizi sağlayacak ve şube bazlı, gerçek zamanlı stok-depo bilgilerinin takibini sağlayarak, yüksek stok doğruluğu ile maliyetlendirme işlemlerinizi gerçekleştirerek etkin kararlar verip, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

e-Belge Merkezli Yönetim

Kobi’lerin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini en iyi şekilde yönetebilmesi ve mevzuata bağlı yükümlülüklerini, efatura, earşiv fatura, eirsaliye ve edefter işlemlerini, herhangi bir ek geliştirim ve entegrasyona gerek kalmadan platformun sunduğu dijital altyapı desteğiyle muhasebe üzerinden yönetebilmesi sağlanarak, farklı sistemlere tekrarlı veri girişlerine, yüksek bakım-destek maliyetlerine ve operasonel anlamda büyük zaman kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Şube Bazlı Tasarım ve Gelişmiş Yetkilendirme

Şubeli yapıya sahip firmaların, muhasebe işlemlerini şubeli yapı modeline uygun işleyerek takip edebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe süreçlerine ait işlemlerinizi ve raporlarınızı gelişmiş şubeli yapı desteği ile tasarlayabilir, kullanıcılarınızın yetkisini modül-işlem seviyesinde ve paralelde şube bazlı kırılımlarla oluşturabilirsiniz.

Kolay ve İşlevsel Arayüz

Arayüz tasarımlarının, kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinin muhasebe süreçlerine göre optimizasyonu sağlanarak, sayfaların etkin ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi için işlevsellik ve tasarım birliği temelleriyle kolay ve işlevsel arayüzler tasarlanmıştır.

Muhasebe Standartlarına Uygunluk

Bilançoya tabi bir işletmeye ait ticari yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaç duyabileceği, devlet kurumlarınca resmileştirilmiş tek düzen hesap planına uygun, tüm genel muhasebe süreçlerinin online olarak gerçekleştirebileceği ve sürekli yenilenen mevzuatsal yeniliklere, değişikliklere hızla adapte olarak eş zamanlı sistemsel güncellemelerin yüklenmesiyle, sürece hızlı adapte olup işlemlerinizi hızla gerçekleştirebileceksiniz.

Banka Entegrasyonları

Anlaşmalı bankalar ile Turkcell e-Şirket Muhasebe entegrasyonu sağlanmıştır. Bankacılık işlemlerinize ait banka ekstrenizi; banka, şube ve belirlediğiniz tarih aralığına göre muhasebe sistemine aktarabilir, otomatik muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş Mali & Ticari Raporlamalar

Firmaların muhasebe kayıtlarına ait güncel finansal durumuna ve hedeflerine ait karşılaştırmalarını yapabileceği ve doğru finansal verilere dayanarak karar verme, planlama mekanizmasını işletebileceği ve birçok finansal rapor çıktısını alabileceği, farklı kriterlere göre gelişmiş filtreleme özellikleriyle mali ve ticari raporlar bulunmaktadır.

Gelişmiş Entegrasyon Yapısı

Bulut altyapı üzerinden uçtan uca hizmet sağlayacak ve bulut şirket konsepti başlığı altında değerlendirilecek çeşitli ticari uygulamaları içerecek bir ekosistem oluşturulması sağlanarak, hizmetler arası anlık veri paylaşımı gerçekleştirerek entegre bir çözüm sunulması ve dolayısı ile daha sonradan müşteri tarafından platformdan temin edilebilecek herhangi bir ek ürünün mevcut ürünlere entegrasyonunun kolayca gerçekleşebilmesi de sağlanmıştır.

Mali Müşavir Entegre

Şirketinizin finansal işlemlerinin yürütülmesi ve kontrollerinde yer alan Mali Müşavirler için Turkcell e-Şirket içerisinde yer alan Mali Müşavir ürünü ile entegrasyon sağlanmıştır. Mali Müşavirleriniz, işletmenize ait muhasebe verilerininize, sizin verdiğiniz yetkiler kapsamında erişim sağlayabilir, kayıt girebilir, güncelleyebilir ve devlet tarafından zorunlu kılınan defter beyanname gibi işlemlerinizi uygulama üzerinden sağlanan entegrasyonla kolaylıkla tamamlayabilir.

ÜCRETLENDİRME

​Muhasebe / Muhasebe SMM Taahhütsüz Aylık Fiyat (KDV Dahil)​ Taahhütlü Aylık Fiyat (KDV Dahil)​
​İlk Kullanıcı Aylık Fiyat ₺196,82 ₺154,32
​Ek Kullanıcı Aylık Fiyat ₺84,96 ₺56,64

 

Taahhüt süresi 24 aydır. 

24 ay sonunda yeni taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz fiyattan faturalama devam edecektir. Yeni taahhüt verilirse güncel taahhütlü fiyattan kullanıma devam edilebilecektir.

Muhasebe ve Muhasebe SMM çözümleri aylık kullanıcı bazlı ücretlendirilmektedir. Turkcell e-Şirket portali içerisinden yeni kullanıcılar tanımlanabilir ve silinebilir. Eklenen her bir kullanıcı için ek kullanıcı aylık fiyatı faturaya eklenecektir.

Muhasebe ve Muhasebe SMM çözümlerinin kullanıcı fiyatları tablodaki gibi aynı tutardadır.

e-Şirket Kokpit çözümü müşteriye özel proje gereksinimi olan hizmetler için gerekli efora göre belirlenecektir. Toplam proje bedeli taahhütnamenin imzalandığı tarihe bağlı olarak bir sonraki faturalama döneminde tek seferde faturalanacaktır.

Taahhüt süresi bitmeden iptal edilen aboneliklerde aylık sağlanan indirim tutarı ve taahhüt süresinin bitimine kadar kalan taksit tutarının kıyaslamasına göre müşteri lehine göre cayma faturası olarak ay sonunda faturalanacaktır. 

Çözüm iptal talebi ilgili Turkcell müşteri yöneticisine ya da çağrı merkezlerimize yapılmalıdır.

ÜRÜN KULLANIM VİDEOLARI

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
Genel Tanıtım

Turkcell e-Şirket genel tanıtım.

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
Fatura Alt Modülü

e-Muhasebe uygulaması fatura alt modülü.

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
İrsaliye Alt Modülü

e-Muhasebe uygulaması irsaliye alt modülü.