Genel Muhasebe

Genel Muhasebe Detay

Turkcell e-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bulut tabanlı bir genel muhasebe uygulamasıdır. Cari Hesap, Alış / Satış, Stok / Hizmet, Raporlama vb. Muhasebe yönetim işlemleri yapılır. Turkcell e-Şirket ürünleri ile entegre çalışır. Bulut tabanlıdır. Donanım ve bakım maliyeti gerektirmez. Versiyon, maliyet gerektirmeden otomatik yenilenir.

Ücretsiz Dene

Bulut Tabanlı

Operasyonel verimliliği ve iş performansınızı yükseltmeyi sağlayacak, muhasebe finansal ve mali verilerinize bulut alt yapısı ile platform-bağımsız her yerden erişme, işleme ve raporlama imkanlarıyla birlikte muhasebe işlemlerinizde zaman ve maliyet avantajı da kazanacaksınız.

Stok ve Depo Yönetimi

İşletmenize ait stok ve depo operasyonel etkinliklerinizi en üst düzeye çıkarabilmenizi sağlayacak ve şube bazlı, gerçek zamanlı stok-depo bilgilerinin takibini sağlayarak, yüksek stok doğruluğu ile maliyetlendirme işlemlerinizi gerçekleştirerek etkin kararlar verip, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

e-Belge Merkezli Yönetim

Kobi’lerin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini en iyi şekilde yönetebilmesi ve mevzuata bağlı yükümlülüklerini, efatura, earşiv fatura, eirsaliye ve edefter işlemlerini, herhangi bir ek geliştirim ve entegrasyona gerek kalmadan platformun sunduğu dijital altyapı desteğiyle muhasebe üzerinden yönetebilmesi sağlanarak, farklı sistemlere tekrarlı veri girişlerine, yüksek bakım-destek maliyetlerine ve operasonel anlamda büyük zaman kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmıştır.

Şube Bazlı Tasarım ve Gelişmiş Yetkilendirme

Şubeli yapıya sahip firmaların, muhasebe işlemlerini şubeli yapı modeline uygun işleyerek takip edebilmesi sağlanmıştır. Muhasebe süreçlerine ait işlemlerinizi ve raporlarınızı gelişmiş şubeli yapı desteği ile tasarlayabilir, kullanıcılarınızın yetkisini modül-işlem seviyesinde ve paralelde şube bazlı kırılımlarla oluşturabilirsiniz.

Kolay ve İşlevsel Arayüz

Arayüz tasarımlarının, kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinin muhasebe süreçlerine göre optimizasyonu sağlanarak, sayfaların etkin ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi için işlevsellik ve tasarım birliği temelleriyle kolay ve işlevsel arayüzler tasarlanmıştır.

Muhasebe Standartlarına Uygunluk

Bilançoya tabi bir işletmeye ait ticari yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaç duyabileceği, devlet kurumlarınca resmileştirilmiş tek düzen hesap planına uygun, tüm genel muhasebe süreçlerinin online olarak gerçekleştirebileceği ve sürekli yenilenen mevzuatsal yeniliklere, değişikliklere hızla adapte olarak eş zamanlı sistemsel güncellemelerin yüklenmesiyle, sürece hızlı adapte olup işlemlerinizi hızla gerçekleştirebileceksiniz.

Banka Entegrasyonları

Anlaşmalı bankalar ile Turkcell e-Şirket Muhasebe entegrasyonu sağlanmıştır. Bankacılık işlemlerinize ait banka ekstrenizi; banka, şube ve belirlediğiniz tarih aralığına göre muhasebe sistemine aktarabilir, otomatik muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş Mali & Ticari Raporlamalar

Firmaların muhasebe kayıtlarına ait güncel finansal durumuna ve hedeflerine ait karşılaştırmalarını yapabileceği ve doğru finansal verilere dayanarak karar verme, planlama mekanizmasını işletebileceği ve birçok finansal rapor çıktısını alabileceği, farklı kriterlere göre gelişmiş filtreleme özellikleriyle mali ve ticari raporlar bulunmaktadır.

Gelişmiş Entegrasyon Yapısı

Bulut altyapı üzerinden uçtan uca hizmet sağlayacak ve bulut şirket konsepti başlığı altında değerlendirilecek çeşitli ticari uygulamaları içerecek bir ekosistem oluşturulması sağlanarak, hizmetler arası anlık veri paylaşımı gerçekleştirerek entegre bir çözüm sunulması ve dolayısı ile daha sonradan müşteri tarafından platformdan temin edilebilecek herhangi bir ek ürünün mevcut ürünlere entegrasyonunun kolayca gerçekleşebilmesi de sağlanmıştır.

Mali Müşavir Entegre

Şirketinizin finansal işlemlerinin yürütülmesi ve kontrollerinde yer alan Mali Müşavirler için Turkcell e-Şirket içerisinde yer alan Mali Müşavir ürünü ile entegrasyon sağlanmıştır. Mali Müşavirleriniz, işletmenize ait muhasebe verilerininize, sizin verdiğiniz yetkiler kapsamında erişim sağlayabilir, kayıt girebilir, güncelleyebilir ve devlet tarafından zorunlu kılınan defter beyanname gibi işlemlerinizi uygulama üzerinden sağlanan entegrasyonla kolaylıkla tamamlayabilir.

ÜCRETLENDİRME

Genel Muhasebe Programı Fiyatları

 

​Muhasebe Programı

Taahhütsüz Aylık Fiyat   (KDV Hariç)​

    Taahhütlü Aylık Fiyat       (KDV Hariç)​

​Ana Kullanıcı Aylık Fiyat 774₺ 524₺
​Ek Kullanıcı Aylık Fiyat 343₺ 232₺

 

Taahhüt süresi 24 aydır. 

24 ay sonunda yeni taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz fiyattan faturalama devam edecektir. Yeni taahhüt verilirse güncel taahhütlü fiyattan kullanıma devam edilebilecektir.

Muhasebe Programı çözümleri aylık kullanıcı bazlı ücretlendirilmektedir. Turkcell e-Şirket portali içerisinden yeni kullanıcılar tanımlanabilir ve silinebilir. Eklenen her bir kullanıcı için ek kullanıcı aylık fiyatı faturaya eklenecektir.

Taahhüt süresi bitmeden iptal edilen aboneliklerde aylık sağlanan indirim tutarı ve taahhüt süresinin bitimine kadar kalan taksit tutarının kıyaslamasına göre müşteri lehine göre cayma faturası olarak ay sonunda faturalanacaktır. 

Çözüm iptal talebi ilgili Turkcell müşteri yöneticisine ya da çağrı merkezlerimize yapılmalıdır.

 

Genel Muhasebe Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

 

Genel Muhasebe Programı Nedir?

Muhasebe programları işletmelerin en önemli yapı taşını oluşturur. Genel muhasebe, işletmelerin varlıklarını ve kaynaklarını, gelir ve giderlerini ortaya koyan ve sınıflandıran muhasebe dalıdır.

Muhasebe Programları Ne İşe Yarar?

Genel muhasebe programları içinde yer alan veriler finansal tablolar aracılığı ile ortaya koyulmaktadır. Muhasebe programları işletmelerin varlıklarını, sermayesini ve borçlarını belirler ve bunlar aracılığıyla da işletme faaliyetlerini kontrol altında tutar. Bu kontrol sırasında değişimler izlenir ve raporlanır. Böylece işletmelere ait finansal süreçler takip edilerek planlamalar yapılabilir.

Genel Muhasebe Programı Nasıl Kullanılır?

Genel muhasebe programı işletmelerin finansal süreçlerine entegre edilerek kullanılmaya başlanabilir. İşletmelere ait gelir ve giderlerin, stok ve hizmet raporlarının oluşturulmasında genel muhasebe programı aktif olarak kullanılır. Böylece işlem hacmine bakılmaksızın finansal durumunu denetim altında tutmak isteyen tüm firmaların, muhasebe işlemlerinde sağlıklı veri girişleri ve takibini sağlayabilmeleri adına muhasebe programı kullanmaları gereklidir.

Genel Muhasebe Programının Sağladığı Avantajlar

İşletmelerin verimli bir şekilde sürekliliğinin sağlanması adına muhasebe programları son derece önemlidir. Genel muhasebe programı işletmeye ait tüm muhasebe süreçlerinin tek bir noktadan yürütülmesine imkan sağlar. Klasik yöntemlerin aksine bu yöntemde hata oranı en aza iner. Genel muhasebe programlarının sunduğu gelişmiş raporlama desteği ile işletmelerin ait doğru finansal karar verme süreçleri hızlanır. İşletmelere zaman ve maliyet açısından da önemli avantajlar sağlayan muhasebe programları iş süreçlerini hızlandırarak verimliliği en üst noktaya taşıyacaktır.

Turkcell E-Şirket Genel Muhasebe Programını Kimler Kullanabilir?

Turkcell Genel Muhasebe Programı diğer E-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bulut tabanlı bir genel muhasebe uygulamasıdır. Cari Hesap, Alış-satış, Stok -Hizmet, Raporlama gibi tüm muhasebe yönetim işlemleri Turkcell Genel Muhasebe Programı üzerinden gerçekleştirilebilir. Yeniliklere ve gelişmelere kolayca adapte olmak isteyen ve bunu iş süreçleri üzerinde verimli bir şekilde kullanmak isteyen tüm işletmeler Turkcell E-Şirket Genel Muhasebe Programı’nı kullanabilir.

Muhasebe Programı Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Muhasebe süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için doğru muhasebe programının seçilmesi son derece önemlidir. “Seçilecek muhasebe programı işletmelerin ihtiyaçlarına ve ticari hayatına uyum sağlıyor mu?”, “Verilecek hizmet işletme için yeterli mi?”, “Kullanıcıya yönelik istekler ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde sisteme entegre edilebiliyor mu?” gibi önemli sorular muhasebe programı seçerken üzerine düşünülmesi gerekilen noktalar arasında yer alır. Muhasebe programları; içeriklerinin sürekli yenilenmesi, yer ve zamandan bağımsız olarak her an her yerden verilere ulaşılabilmesi, bilgilerin işlenip depolanması ve raporlanması çok hızlı olması gibi nedenlerden dolayı işletmeler tarafından tercih edilir. Aynı zamanda yedekleme, veri bakımı, sürüm ve güncelleme gibi işlemleri yapmaları gerekmeden kullanmaya imkan sunması da önemlidir.

ÜRÜN KULLANIM VİDEOLARI

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
Genel Tanıtım

Turkcell e-Şirket genel tanıtım.

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
Fatura Alt Modülü

e-Muhasebe uygulaması fatura alt modülü.

Turkcell e-Şirket Genel Tanıtım
İrsaliye Alt Modülü

e-Muhasebe uygulaması irsaliye alt modülü.