Geçmişten Dijitale Muhasebenin Gelişimi

Muhasebe, özellikle iş süreçleri içinde her işletmenin sıklıkla karşılaştığı bir kavramdır. Ölçeği fark etmeksizin her işletmenin ticari yaşam döngüsünün sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi için muhasebe kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulması son derece önemli bir faktördür.

Günümüzde iş süreçlerindeki teknolojik dönüşüm muhasebe alanına da yansıyarak bu alanın gelişmesine büyük oranda katkı sağlamıştır. Bu doğrultuda muhasebe alanındaki gelişmeler, geçmişten bu güne muhasebenin gelişimi konusundaki merakı da artırmıştır. Geleneksel ortamlarda sürdürülen muhasebe işlemlerinden günümüzün dijital çağında muhasebenin geldiği son nokta için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

Muhasebe Nedir?

Muhasebe ticari faaliyetlerini sürdüren işletmelerin tüm günlük finansal hareketlerini belgeleyen, sınıflandıran, kaydeden, özetleyen ve raporlamak üzere sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sunan sistemli bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Muhasebe kavramı, tüm kurumsal oluşumları etkileyen hayati bir öneme sahiptir. Muhasebe en basit hali ile yalnızca hesap tutmak olarak algılansa da işletmelerin yapısına göre çeşitli farklılıklar içerebilir. Küçük ölçekli işletmeler için gelir ve gider takibi, borç ve alacak kontrolü ile vergi takibi yeterli olurken büyük ölçekli işletmeler için raporlama ve analiz gibi çok daha geniş bir takip alanına ihtiyaç vardır.  Her türlü adımın bir amaca hizmet ettiği ticari değeri olan işletmeler için muhasebe, işletmenin hedefine giden yolda yardımcı bir görev üstlenir. Aynı zamanda muhasebe ile birlikte işletmeler mali durumları hakkında bilgi sahibi olarak planlamalarını da bu doğrultuda gerçekleştirebilir. Bu sayede işletmeler için hedeflenen en yüksek verim de elde edilmiş olacaktır.

Muhasebenin Tarihsel Gelişimi

Muhasebenin geçmişi Eski Mısır ve Mezopotamya dönemlerine kadar dayanmaktadır. Son derece eski bir geçmişe sahip olan muhasebenin izlerini de ilk olarak Hammurabi Kanunları'nda görmek mümkündür. On beşinci yüzyılın sonlarına kadar kendi hızında gelişme gösteren muhasebe Luca Pacioli tarafından geliştirilen çift taraflı muhasebe sistemi ile farklı bir boyut kazanmış ve çift taraflı muhasebe sistemi 16. ve 17. yüzyılda Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte 19. Yüzyılda “Maliyet muhasebesi” kavramı geliştirilmiştir. Maliyet muhasebesi, maliyetlerin türleri, bulundukları yerler ve ilgili oldukları hizmet ya da ürünlerin farklılıklarının incelenmesine ve gelişmesine ortam sağlayan bir hesap ile kayıt düzeni olmuştur.

Ülkemizde muhasebe 1850’de yayınlanan “Kanunname-i Ticaret” ile belirli bir kurala bağlanmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de Almanya’dan alınan Ticaret Kanunu kullanılması ile birlikte muhasebe kavramına; bilanço, kâr ve zarar tablolarının düzenlenmesi konularında belirli yenilikler getirilmiştir. 1972 yılından itibaren kamuda Tek Düzen Muhasebe sistemi uygulaması 1994 yılından itibaren özel sektörde de zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır. Günümüzde de halen bu muhasebe sistemi kullanılmaya devam etmektedir.

Günümüzde Muhasebe

Günümüzde muhasebe kavramı, finansal hizmetler ile teknolojiyi bir araya getiren gelişmiş bir iş süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Geçmişte defter ortamında elle tutulan ve yine geleneksel ortamlardan yürütülen muhasebe süreçleri teknolojideki gelişmelere de paralel olarak dijital ortama taşınıştır. Muhasebe programları ile yürütülen bu süreç, işletmelerin finansal hesaplarını kayıt altına almak ve takip etmek amacıyla geliştirilmiştir. En basit tabiri ile muhasebe programları, muhasebe işlemlerinin dijital ortama taşınmasıdır. Muhasebe programları ile iş süreçleri hızlanır ve verim artar. İşlem hacmine bakılmaksızın finansal durumunu kontrol etmek isteyen tüm firmalar, muhasebe işlemleri için muhasebe programı kullanabilir. Geleneksel ortamlarda muhasebe işlemlerini yürütmek muhasebe programlarının sağlayacağı kolaylıklardan ve imkanlardan uzak olduğu için verimliliğin düşmesine neden olacaktır. 

 

İlginizi Çekebilir: Muhasebe Programı Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken 5 Nokta

Turkcell E-Şirket Genel Muhasebe Programı

Turkcell E-Şirket Genel Muhasebe Programı diğer E-Dönüşüm uygulamaları ile tam entegre çalışan bulut tabanlı bir genel muhasebe uygulamasıdır. İşletmeler iş performanslarının yükselmesini sağlayacak finansal ve mali verilerine Turkcell Genel Muhasebe Programı’nın bulut alt tabanlı yapısı ile yer ve zamandan bağımsız olarak diledikleri an kolayca erişim sağlayabilir ve tüm süreçlerini tek tuşla yönetebilirler.

Şimdi Turkcell Genel Muhasebe Programı’nın sağladığı bu avantajlardan yararlanmanın ve işletmenizin verimliliğini artırmanın tam zamanı! Muhasebe süreçlerinizi işletmeniz için en uygun olacak şekilde yürütebilmek için Turkcellesirket.com adresinden ya da 0850 277 77 72 numaralı çağrı merkezinden bize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve Turkcell E-Şirket Genel Muhasebe Programı’na kolayca geçiş yapabilirsiniz.