Defter Beyan Sistemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Dijital dünyadaki gelişmelerin ve iş süreçlerine etki eden dijital dönüşümün getirilerinden biri de Defter Beyan sistemidir. Dijital çağa uyum sağlayarak iş dünyasının hızla artan rekabet ortamında bir adım önde olmak isteyen birçok şirket, ticari faaliyetlerine ait beyanları da artık bu dijital yöntemlerle yapabilir hale gelmiştir. Bu noktada karşımıza çıkan sistem de Defter Beyan sistemidir. Defter Beyan sistemi kullanıcılarına tüm ticari ve vergisel işlemlerini elektronik ortamda oluşturma, kayıtlarını tutma ve arşivleme imkanı sunar. Kısaca defterlerin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan sistemi serbest meslek çalışanları, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler ve basit usulde vergiye tabi olan kişiler kullanabilir. Bu sistem sayesinde kayıtlı olan mükellefler elektronik ortamda defter kayıtlarını oluşturabilir, saklayabilir, vergi beyannamesi, bildirim, dilekçe gibi belgelerin gönderimini sağlayabilir ve belge düzenlemesi yapabilirler.

Belgelerin düzenlenmesine olanak sunan Defter Beyan sistemine Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine kayıt olarak girişinizi yapabilir, gelir ve giderlerinizi elektronik ortamda oluşturarak yine aynı sistem üzerinden fatura, serbest meslek makbuzu gibi birçok belgenizi kolayca oluşturabilir ve elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

Defter Beyan Sistemi Nedir?

17.12.2017 tarihinde 30273 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe konan 486 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen Defter Beyan sistemi; serbest meslek erbaplarının, işletme hesabına göre defter tutan mükelleflerin, basit usule tabi olan esnaf ve sanatkarların tuttukları defterlerinin, oluşturulan vergi beyannamelerinin, bildirim ve dilekçelerinin tümünün elektronik ortama taşıyarak burada düzenleme ve saklama imkanı veren sistemdir. Defter beyan sistemi kullanıcılarına birçok alanda büyük kolaylıklar sağlar ve mükelleflerin belgelerini elektronik ortamda kolaylıkla kaydederek işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine de yardımcı olur. Kullanıcılar Defter Beyan sistemi üzerinden E-Fatura, E-Serbest Meslek Makbuzu gibi belgeleri elektronik ortamda kolayca düzenleyebilir. Defter beyan sistemine kayıt yapmış kullanıcılar, kullanıcı kodu veya TC kimlik numarası ve şifre bilgileri ile www.defterbeyan.gov.tr adresinden giriş yapabilirler. Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi ise, mükellef veya noterden yetkilendirilen kişi tarafından gelir vergisi yönünde bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilmektedir. 

Defter beyan sistemi ile herhangi bir muhasebe programı kullanmaya ihtiyaç duymadan gerekli olan tüm belgelerinizi elektronik ortamda oluşturarak kaydedebilirsiniz. Bu sayede denetim ve yönetim işlemlerinizde de son derece büyük bir hız kazanabilirsiniz. Defter beyan sisteminin sağladığı denetim kolaylığı ve uzaktan erişim, işletmelerin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmalarına da yardımcı olacaktır. Elektronik ortamda yürütülen Defter Beyan sistemi sayesinde defter onaylatma, arşivleme, baskı, kağıt ve gönderme giderlerinden de büyük oranda tasarruf edebilirsiniz.  Aynı zamanda Defter Beyan sistemi kullanıcılarına; kayıt dışı ekonomiyi engelleme, zaman kaybını önleme, evrak yoğunluğunu azaltma gibi avantajlarla da destek olur.

Defter Beyan Sistemi Ne İçin Kullanılır?

Dijital dönüşüm ile birlikte hayatımızdaki yerini alan yeni uygulamalar; sağladığı kolaylıklar, sunduğu imkan ve avantajlar sayesinde pek çok işletme tarafından sıklıkla tercih edilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Defter beyan sistemi de iş süreçleri üzerinde dönüştürücü etkileriyle son derece önemli bir konuma sahiptir.

Defter Beyan sistemi ile bildirimler ve dilekçeler elektronik ortam üzerinden oluşturulabilmektedir. Vergisel ve ticari işlemlerin dijital ortamda kayıt altına alınması, kayıtların yanı sıra defter ve beyannamelerin dijital olarak oluşturulması ve saklanması, beraberinde bürokrasi işlemlerinin ve maliyetlerin azaltılması, olası kayıt dışı ekonomi durumları ile etkin ve başarılı bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla defter beyan sisteminden ve getirilerinden yararlanılır. Defter beyan sistemi ile birlikte işletme defterlerinizi, serbest meslek kazanç defterlerinizi, çiftçi işletme defterlerinizi, envanter ve damga vergisi defterlerinizi, ambar ve bitim işleri defterlerinizi elektronik ortamda güvenle tutabilirsiniz.

Serbest meslek erbapları Defter Beyan sistemi üzerinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesi, Geçici Vergi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Prim Hizmet Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi belgelerini gönderebilirler. Basit usule tabi mükellefler ise sistem üzerinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Muhtasar Beyannamesi, Prim Hizmet Beyannamesi ve KDV Beyannamesi (Katma değer vergisi mükellefiyeti olanlar) gönderimini gerçekleştirebilirler.

Defter Beyan Sistemine Nasıl Başvuru Yapılır?

Defter Beyan sistemi başvuru şartlarına göre ilk olarak Defter Beyan sistemini kullanma zorunluluğu olan mükellefler, bu sistemi kullanmaya başlayacakları tarihten bir önceki ayın son gününe kadar başvuruyu gerçekleştirmekle yükümlülerdir. Bu bildirim üzerine başvuruların www.defterbeyan.gov.tr adresine girilerek ve gelir vergisi dolayısı ile bağlı bulunulan vergi dairesine gidilerek gerçekleştirilmesi gerekli kılınmıştır.

Defter beyan sistemine başvuru yapmak için; basit usule tabi mükellefler, bağlı bulundukları meslek odaları ya da serbest muhasebeci mali müşavirleri aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Basit usule tabi esnaf ya da sanatkarlar başvurularını aynı zamanda bağlı oldukları vergi daireleri aracılığı ile de gerçekleştirebilirler.

Defter beyan sistemi uygulaması yürürlüğe girdikten sonra, mükellefiyet kazanan basit usule tabi mükellefler, şahsi olarak ya da görevlendirdiği meslek odası veya meslek mensupları yardımı ile işe başlayacağı günü takip eden yedinci iş gününün mesai saatinin sonuna kadar vergi dairesine başvuruda bulunabilir.

Basit usul vergiye tabi mükellefler Defter Beyan sistemine; kendileri, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan sözleşme gereğince düzenlenen meslek odaları ve yine Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bulunan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzalanan meslek mensuplarınca sistem başvurusu gerçekleştirilir.

İlginizi Çekebilir: E-Defter Uygulamasının Sağladığı Avantajlar

Defter Beyan Sistemini Kimler Kullanabilir?

Defter Beyan sistemini; serbest meslek mensupları, işletme hesabına sahip ve bu hesaba göre defter tutan mükellefler, basit usule tabi olan mükellefler tarafından kullanılabilir. Basit usule tabi kişilerin alış- satış, gelir- giderlerine dair üçer aylık kayıtları takip eden ayın sonuna kadar Defter Beyan sistemine kaydetmiş olmaları gerekmektedir. Basit usule tabi mükellefleri ile serbest meslek erbaplarına ilgili kanunlar tarafından belirlenen 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren ve diğer mükelleflere ise 1 Ocak 2019'dan itibaren geciktirmeden Defter Beyan sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Fakat bunun yanı sıra defter beyan sistemini kullanamayacak bazı mükellefler de vardır. İşletme hesabına göre defter tutması bakanlıkça izin verilen kurumlar vergisi mükellefleri, bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler, ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazançlarla iratlardan oluşan gelir vergisi mükellefleri defter beyan sisteminden yararlanamaz. Defter Beyan sistemi; Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilmiş bir sistem olarak karşımıza çıkar.  

Turkcell gelişmiş altyapı desteği ile tüm defter süreçlerinde yanınızda olmaya devam ediyor. Şimdi Turkcell’in sağladığı bu avantajlardan ve imkanlardan yararlanmak için Turkcellesirket.com adresinden ya da 0850 277 77 72 numaralı çağrı merkezimizden destek ekibimize ulaşabilir ve detaylı bilgi alarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.