e-Dönüşümde yeni dönem

e-Dönüşüm’de Yeni Dönem: 509 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ve 3 Sıra No’lu e-Defter Tebliği ile Neler Değişiyor?

19 Ekim 2019, Cumartesi günü resmi gazetede yayınlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile e-Dönüşüm Uygulamaları’nda yeni bir dönem başladı. Bu tebliğ ile yeni e-Dönüşüm uygulamaları duyuruldu ve mevcut uygulamaları kullanma zorunluluğu getirilen mükellef grupları genişletildi.

Aynı tarihte, resmi gazetede yayınlanan (1 Sıra No’lu) Elektronik Defter Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair 3 Sıra No’lu Tebliğ ile kullanım zorunluluğu getirilen mükellef grupları genişletildi, yenilikler duyuruldu.

Bu iki tebliğ ile getirilen düzenlemeleri şöyle özetleyebiliriz:

Zorunluluk getirilen uygulamalar ve mükellef gruplarını inceleyelim:

 1. Bağımsız denetime tabi tüm mükelleflerin, 01 Ocak 2020 itibarı ile, e-Defter uygulamasına geçişi zorunlu hale getirilmiştir.
 2. e-Fatura Uygulaması’na geçişi zorunlu olan tüm mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına geçişlerini takip eden yılın başında, e-Defter uygulamasına geçiş zorunlulukları da devam etmektedir.
 3. e-Fatura uygulamasına dahil olan tüm mükellefler için, e-Arşiv uygulamasına da geçme zorunluluğu getirildi. Son geçiş tarihi, 01 Ocak 2020 olarak belirtilmiştir.
 4. Brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan tüm mükellefler için
  1. 01 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına, dolayısıyla beraberinde e-Arşiv uygulamasına,
  2. 01 Ocak 2021 itibarı ile e-Defter uygulamasına;
  geçme zorunluluğu getirildi.
 5. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzerinde olan tüm mükellefler için, 01 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirildi.
 6. Mükellef grupları;
  1. EPDK Lisansı alan (ÖTV Kanununa ekli I. sayılı listedeki) tüm mükellefler (Bayiler, Akaryakıt istasyonları vb. dahildir)
  2. ÖTV Kanununa ekli III Sayılı listedeki firmaların tümü
  Yukarıdaki mükellef gruplarının
  1. 01 Temmuz 2020 tarihine kadar, hem e-İrsaliye uygulamasına, hem de e-Fatura uygulamasına, dolayısıyla e-Arşiv uygulamasına,
  2. 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile de e-Defter uygulamasına;
  geçmeleri zorunlu hale getirildi.
 7. Mükellef grupları;
  1. Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve bunlarla sözleşme yaparak maden üretenler,
  2. Şeker Kanunu'ndan tanımlanan şekeri imal edenler,
  3. e-Fatura Uygulaması'na kayıtlı olan ve demir ve çelik (GTİP 72) ile demir/çelik eşyaların (GTİP 73) imalini, italini ve ihracını yapan mükellefler,
  4. Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcılar;
  Yukarıdaki mükellef gruplarının 01 Temmuz 2020 tarihine kadar, e-İrsaliye uygulamasına, dolayısıyla e-Fatura uygulamasına ve de e-Arşiv uygulamasına geçmeleri zorunlu hale getirildi.
 8. İnternet yolu ile aracılık yapanlar:
  1. Elektronik Ticaret Ortamı Sağlayan Aracı Hizmet Sağlayıcıları,
  2. İnternet Site Sahipleri, İşleticileri (Gayrimenkul ve motorlu taşıt satışlarına aracılık edenler),
  3. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları;
  aşağıda belirtildiği şekilde uygulamalara geçmek zorundadır:
  1. 01 Ocak 2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulaması,
  2. 01 Temmuz 2020 tarihine kadar e-Fatura uygulaması,
  3. 01 Ocak 2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması
  Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler için, 01 Ocak 2020 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu, e-İrsaliye, e-Fatura, e-Arşiv Fatura (e-Fatura dolayısıyla) ve e-Defter (e-Fatura zorunluluğu dolayısıyla, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) uygulamalarına geçiş zorunlu hale getirilmiştir.
 9. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapan D1 yetki belgeli işletmeler için e-Bilet kullanımı 01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildi.
 10. Yerli ve Yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri için e-Bilet kullanımı 01 Temmuz 2020 tarihi itibarı ile zorunlu hale getirildi.
 11. Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarının tümü için 01 Haziran 2020 tarihine kadar e-SMM (Elektronik Serbest Meslek Makbuzu) uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

* Geçiş tarihleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki “Zorunluluk Getirilen Mükellefler ve Geçiş Tarihleri” isimli tabloyu inceleyebilirsiniz.

e-İrsaliye, Hem Kayıtlı Kullanıcılara Hem de Kayıt Olmayanlara Gönderilebilecek

e-İrsaliye Uygulamasına dahil olan mükellefler, sistemde kayıtlı kullanıcılara e-İrsaliye kesebildikleri gibi, kayıtlı olmayanlara da e-İrsaliye kesebilecektir.

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, mal ihracında, "Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar için" bahsi geçen faturalarını 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale getirildi.

Zorunluluk Getirilen Faturalar:

e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce kesilen,

 1. vergiler dahil toplam tutarı 30.000TL'yi aşan faturaların,
 2. vergi mükelleflerine düzenlenen, vergiler dahil toplam tutarı 5.000TL'yi aşan faturaların;

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Arşiv fatura olarak, başkanlığın "e-Belge Portali" üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Aynı günde aynı kişiye kesilen farklı faturaların toplamı dikkate alınır.

3. Sıra No’lu e-Defter Genel Tebliği ile aşağıdaki düzenlemeler de devreye alındı:

 1. 01 Ocak 2020 itibarı ile, e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının Saklama Hizmeti izni almış olan kuruluşlar ya da GİB bilgi işlem sistemleri bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirildi. Buna rağmen e-Defter dosyalarının saklanması birincil olarak mükellefin sorumluluğunda olmaya devam ediyor.
 2. Özel Entegratörlere, müşterileri adına e-Defterlerini imzalama yetkisi verildi. Bunun için mükellefin Özel Entegratöre muvafakatname ya da vekaletname ile, ilgili yükleme dönemlerini belirterek yetki vermesi gerekiyor.
 3. Mükellefin tercihine göre aylık ya da geçici vergi beyanname dönemlerine göre (3 aylık) defteryüklenilmesi sağlanabilecek.

Duyurulan yeni e-Dönüşüm uygulamaları

 1. e-Gider Pusulası: Genel bir belge olup fatura kesen tüm mükellefleri ilgilendirir.
 2. e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Sigorta, Emeklilik ve Reasürens şirketleri
 3. e-Sigorta Poliçesi: Sigorta, Emeklilik ve Reasürens şirketleri veya aracıları
 4. e-Döviz Alım-Satım Belgesi: Döviz Alımı-Satımı yapan yetkili müesseseler
 5. e-Dekont: Bankalar