Turkcell İletişim Merkezlerinin Entegre Perakende Otomasyonu, Turkcell E-Şirket İş Birliğiyle Hayata Geçirildi

Turkcell İletişim Merkezlerinin Entegre Perakende Otomasyonu, Turkcell E-Şirket İş Birliğiyle Hayata Geçirildi

Turkcell E-Şirket, Turkcell ve iş ortakları tarafından şirketlerin kurumsal ihtiyaçlarını dijital olarak yönetmelerini sağlayan çözümlerin birbirleri ile entegre bir şekilde çalışabildiği yeni nesil bir iş uygulamaları platformu sunuyor. E-dönüşüm çözümlerini uçtan uca entegre kullanım deneyimi ile sağlayan bulut tabanlı bu platform, Turkcell veri merkezi güvencesiyle hizmet veriyor.

Türkiye’nin öncü firmalarından Turkcell, bu platformdaki iş ortaklarının süreçlerini tek bir yerden merkezi ve yasal gerekliliklere uygun bir şekilde yönetmesi, aynı zamanda KOBİ’lere sundukları hizmetleri hızlı ve kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamak için kapsamlı bir dijital dönüşüm yolculuğuna başladı. Proje ile Turkcell İş Ortaklarına ait tüm bayilerin, satış noktalarının performans ve kalite metrikleri açısından ortak ve benzer performansta hizmet vermesi amaçlanıyordu. Turkcell yalnızca bir teknoloji değişimi değil aynı zamanda dijital yeteneklerin ve inovasyonların uçtan uca ve entegre bir şekilde kullanılmasını gerektiren EPOS projesi için aradığı çözümü Medyasoft uzmanlığıyla sağladı.

ÇÖZÜM ÖZELLİKLERİ

İHTİYAÇLAR ve ZORLUKLAR

Turkcell Elektronik Perakende Otomasyon Sistemi içinde yer alan tüm Turkcell İletişim Merkezlerinde sistemlerin birbirleriyle entegre yapıda çalışamaması birçok süreci zorlaştırıyordu. Diğer taraftan KOBİ’lerin, distribütörlerden ürün satın alıp ürün satışını gerçekleştirdikten sonra faturalama ve beyan süreçleriyle ilgili belli yasal sorumlulukları yerine getirmesi gerekiyor. EPOS projesi öncesinde kullanılan sistemler, eski teknolojiye sahip olduğu için bugünün ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamada yetersiz kalıyordu. Diğer taraftan bu süreçler, çalışanların iş yükünün artmasına, dolayısıyla zaman kaybına ve insan kaynaklı hata riskine yol açıyordu. Bununla birlikte, muhasebe tabanlı ticari süreçlerin ve mevzuata bağlı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için çok sayıda yeni yazılım satın alınması gerekiyordu. Ancak bu durumda birbirinden bağımsız bu sistemlerin birbirleriyle entegre çalışmasını sağlamak; bakım-işletim maliyetleri, uzun güncelleme süreçleri gibi sorunlar anlamına gelecekti.

 

ÇÖZÜM DETAYLARI

Turkcell EPOS projesi kapsamında, öncelikle KOBİ segmentinde yer alan bir ticari işletmeye yönelik ihtiyaçlar tespit edilmeye çalışıldı. Bu noktada gerçekleştirilen pazar araştırması ile işletmenin ilgili faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla hem yazılım hem de altyapı ihtiyaçları olduğu tespit edildi.

Turkcell ve İş Ortakları için merkezi ve gerçek zamanlı izlenip yönetilebilen bir yapının kurulması amacıyla portal, mağaza, kasa, muhasebe ve e-dönüşüm işlemlerinde distribütörden nihai tüketiciye kadar olan sürecin tam entegre bir şekilde çalışabilmesi sağlandı. Bu kapsamda dijital teknolojileri iş paketlerine entegre edebilmek için çevik ve yenilikçi çözümlerden faydalanıldı.

Perakende kanalında kullanılan mevcut mağazacılık sisteminin Merkezi Ürün Kataloğu Yönetimi, Tedarik Zinciri Optimizasyonu, Yasal Yükümlülükler, Muhasebe ve E-Dönüşüm Entegrasyonu, Kanallar Arası Entegrasyon, Müşteri Deneyimi gibi gerekliliklerine uçtan uca entegre çalışacak bir çözümle yanıt sunuldu. Bu kapsamda:

 • Ürün yönetiminin merkezileştirilmesi ve satın alma süreçlerinin Hybris portalden yürütülmesi, Eskimo Kasa uygulaması ile entegre çalışabilen perakende sistemi ve tüm bu satış ve lojistik operasyonlarıyla birleştirilecek Turkcell E-Şirket Muhasebe ve E-Dönüşüm’e entegre bir yapı tasarlandı.
 • Uçtan uca entegre çalışabilen sistemler ile distribütörden nihai tüketiciye ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun belgeler gerektiren resmî kurumlara kadar işlemleri gerçek zamanlı izlenebilir ve yönetilebilir bir seviyede ve anlık entegrasyon hareketleri ile gerçekleştirilmesi sağlandı.
 • Bu çözümün bir bileşeni olan Turkcell e-Şirket Muhasebe ile işletmelerin operasyonel ve resmi işlemlerini ticari akışın güncel durumuna hâkim olabilecekleri ve geleceğine yön verebilecekleri, kullanımı kolay ve sorunsuz kullanıcı deneyimi sunan en yeni teknolojilerle geliştirilmiş, aynı zamanda bulutta çalışan ve diğer ticari çözümler ile entegre bir ürün oluşturuldu.
 • E-dönüşüm hizmetleriyle entegre çalışmanın yanı sıra entegrasyon ile desteklenmiş bir ekosistem ve iş gücü tasarrufu sağlanarak verimliliğin artırılması ve bulut mimaride mobil uyumlu şekilde lokasyon ve zamandan bağımsız olarak müşterilerin erişimine sunularak iş gücünü desteklemesi hedeflendi.
 • Operasyonel işlemlere temel sağlayacak ve muhasebe işlemlerini standartlaştırılmış ortak hesap planı, standart ürün kartları, otomatik faturalandırma, muhasebeleştirme, e-belge gönderimi gibi tüm ön tanımlı ve otomatikleştirilecek akışların sağlanması ile KOBİ’lerin şubede yaptığı bir işlemi saniyeler içinde, bununla birlikte mali müşavir veya muhasebe kullanıcısı tarafından muhasebe sisteminde otomatik muhasebeleşmiş olarak görüntülenmesi sağlandı.             

SONUÇLAR

Medyasoft tarafından uygulanan yenilikçi entegre dönüşüm projesi ile “İhtiyaç ve Zorluklar” başlığında açıklanan tüm ihtiyaçların karşılanması sonucu Turkcell aşağıdaki faydaları elde etti:

 

 • Turkcell İş Ortaklarına ait tüm bayilerin, satış noktalarının performans ve kalite metrikleri açısından ortak ve benzer performansta hizmet verebilmesi sağlandı.
 • Hem ticari hem de kurumsal süreçlerin yönetiminde doğrudan aktif rol oynayarak bu alandaki yönetim sürecini organize etti ve kolaylaştırdı.
 • İş yükünün azalması sayesinde çalışanlar katma değeri daha yüksek işlere odaklanmak için gereken zamanı geri kazandı.
 • KOBİ’ler için bütçe ve entegrasyon eksikliğinden kaynaklanan farklı sistemlere tekrarlı veri girişlerinin, yüksek bakım-destek maliyetlerinin ve operasyonel açıdan kayda değer zaman kayıplarının önüne geçildi.
 • Turkcell Tedarik Zincirinde yer alan tüm kurumlarda karlılığın artırılması hedefiyle bayi ekosisteminde yer alan farklı tüzel kişiliklere sahip işletmelere tüm diğer EPOS bileşenleri ile entegre ve otomatik çalışan bir bulut ticari ekosistem sunuldu.
 • Muhasebe sisteminin e-dönüşüm hizmetleriyle entegre çalışabilir yapıda geliştirilmesi ile birlikte entegrasyon ile desteklenmiş bir ekosistem ve iş gücü tasarrufu sağlanarak verimlilik artırıldı.
 • Bulut tabanlı yapı sayesinde yer, zaman ve platformdan bağımsız olarak muhasebe verilerine erişim verilerin yedeklenmesi ve güvenliği gibi artılar sundu.
 • Yetki ve erişim kısıtlamaları ile kullanıcı bazlı yetkilendirme sağlandı.
 • Bulut yapısı nedeniyle kurulum ihtiyacının olmaması, teknoloji temelli iş modelinin geliştirilmesine katkıda bulundu.
 • KOBİ segmentinde yer alan işletmeler için, kusursuz kullanıcı deneyimi sağlayan raporlama özellikleri ile müşterilerin güncel trendleri keşfetmesine ve ticari faaliyetlerini yönlendirmelerine yardımcı olacak özelleştirilmiş bir yapı sağlandı.
 • Turkcell Elektronik Perakende Otomasyon Sistemi içinde yer alan tüm Turkcell İletişim Merkezlerinde entegre bir muhasebe ve e-dönüşüm hizmeti sağlandı.
 • Müşterilerinin temel görevlerinde herhangi bir danışmanlık ve eğitim hizmeti almadan da süreçlerini yönetebilmelerini sağlayacak, düşük maliyetli bir yatırım imkânı sunuldu.