Temel E-Fatura ile Ticari E-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Dijital dönüşüm uygulamalarının iş süreçleri üzerindeki yansımaları her sektörde kendini göstermeye devam ederken karşımıza çıkan E-Fatura uygulaması da iş süreçleri üzerinde birçok kolaylaştırıcı etkisi bulunan dijital dönüşüm uygulamalarından biridir. Ticari her türlü işlemin faturalandırılması zorunludur ve farklı çeşitlerde olsa bile hemen her durumda fatura kesmek yasal bir yükümlülüktür. Bu faturalandırma süreci E-Fatura uygulaması ile dijital ortama taşınmıştır. E-Fatura sistemi, kapsamı ve formatı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen dijital bir fatura uygulamasıdır. Bu uygulama ile iş süreçlerinizi kolaylaştırırken rekabet ortamında da bir adım öne çıkabilirsiniz.

E-Fatura üzerinde, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereğince bir fatura içinde yer alması gereken tüm bilgiler yer alır ve kağıt üzerinde düzenlenen faturalar ile aynı hukuki haklara sahiptir. Alıcı ve gönderici arasında güvenli, avantajlı ve hızlı bir sistem oluşturma amacı taşıyan E-Fatura, işletmelerin zaman ve maliyet başta olmak üzere birçok alanda tasarruf etmelerine de yardımcı olur.

E-Fatura uygulamasına tabi tutulan mükelleflerin yanı sıra gönüllü olarak da E-Fatura uygulamasına geçilerek sağladığı kolaylıklardan yararlanılabilir. Fatura oluşturulduktan sonra faturanın gönderileceği tarafın E-Fatura kullanıcısı olup olmamasına göre gönderim işlemi E-Fatura ya da E-Arşiv Fatura olarak gerçekleştirilir.

E-Fatura sisteminin işletmelere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu hale getirilmesinden sonra E-Fatura kullanıcıları, fatura oluştururken farklı detaylar ile karşılaşabilirler. Bu noktada Temel E-Fatura ve Ticari E-Fatura, işletmelerin E-Fatura sistemine geçmesiyle birlikte sıklıkla karşılaştıkları kavramlar arasında yer alır. E-Fatura mükelleflerinin faturalarını kesmeye başlamadan önce bilmesi gereken iki kavram olan Temel E-Fatura ve Ticari E-Fatura kavramları, E-Fatura’nın iki farklı türüdür ve farklı özelliklere sahiptir.

İlginizi Çekebilir: E-Arşiv Fatura ve E-Fatura Birbirinden Nasıl Farklılaşır?

Temel E-Fatura Nedir?

Temel E-Fatura, faturanın göndericiden direkt olarak alıcıya ulaşmasını amaçlayan E-Fatura türüdür. Faturayı alacak olan kişi, faturada herhangi bir teknik problem olmadığı sürece faturayı kabul etmek zorundadır. Alıcılar, Temel E-Faturaları reddetme hakkına sahip değildir. Ancak faturada teknik bir problemin fark edilmesi durumunda alıcının itirazı ile bu fatura iptal edilebilir. Bu nedenle fatura alıcıya iletildiği anda onaylanmış olur. Elektrik ve su hizmetleri gibi çeşitli hizmet faturaları Temel E-Fatura olarak kesilir. Bunlarla birlikte sözleşmeye ya da taahhüte dayalı farklı telekom, altyapı desteği, hizmet sunma türündeki hizmetlerin de Temel E-Fatura olarak kesilmesi gerekmektedir. Temel E-Fatura senaryosunda, faturayı gönderen taraf alıcıdan onay ya da ret beklemeden sistem tarafından faturanın alıcıya ulaşmasıyla otomatik olarak onaylanır. Temel E-Fatura düzenlemesi yapan mükellefler, doldurulması gereken tüm alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaya ve aynı şekilde kaydetmeye özen göstermelidir. Türk Ticaret Kanununun 18. maddesi gereği Temel E-Faturalar kimi durumlarda itiraza açıktır. 2019 yılı itibariyle, Temel E-Fatura iptali kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden “E-Fatura İptal Portalı” yayınlayarak belirli durumlarda Temel E-Fatura iptal işleminin önünü açmıştır. E-İmza ile mühürlenerek karşı tarafa gönderilen ya da mali mühürle gönderilen Temel E-Faturanın iptali yapılamaz. Temel E-Fatura; faturayı gönderen kişi tarafından iptal edilemez, yalnızca faturanın gönderildiği kurum tarafından 7 gün içinde iptal edilebilir.

Ticari E-Fatura Nedir?

E-Fatura türlerinden bir diğeri de Ticari E-Fatura’dır. Ticari E-Fatura’da faturayı alan kişi, reddetme, kabul etme ya da iptal etme gibi haklara sahiptir. E-Fatura göndericisi, alıcıdan bu doğrultuda bir cevap bekler. Dolayısıyla Ticari E-Fatura, Temel E-Fatura’nın aksine onayı alıcıdan bekler. Ticari Fatura senaryosu, E-Faturaya geçen kullanıcıların %90’ı ve orta ve büyük ölçekli işletmeler tarafından sıklıkla kullanılır. Mal alım ve satım süreçleri için Ticari E-Fatura türü, ticari hayatın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için daha uygun olmaktadır. Ticari E-Fatura, alınan bir ürün için kesilen faturanın dijital yolla alıcıya gönderilmesi şeklinde kesilir. Alıcı, faturada herhangi bir yanlışlık olduğunu fark ederse faturanın iptal edilmesi için başvuruda bulunabilir. Oluşturulan faturaların kabulü ya da reddi için faturanın karşı firmaya ulaştığı andan itibaren 8 günlük bir süre tanınır. 8 günlük süre içerisinde kabul ya da ret cevabı gelmeyen ticari faturalar otomatik olarak kabul edilir ve her iki tarafın sisteminde de kabul edildi şeklinde görüntülenir. Kabul edilen Ticari E-Faturayı reddetmek için alıcının, KEP sistemi üzerinden faturayı gönderen kişiyi yazılı bir şekilde bilgilendirmesi gerekir. Fatura iptali için bu işlemler takip edildikten sonra fatura iptal edilmiş olur.

 

Temel E-Fatura ve Ticari E-Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kullanıcıların fatura kesme işlemleri E-Fatura ve E-Arşiv Fatura olmak üzere ikiye ayrılır. Kesilen faturanın E-Fatura olması durumunda kendi içinde Temel E-Fatura ya da Ticari E-Fatura olarak iki farklı senaryo olarak oluşturulabilir. Fakat kesilen fatura E-Arşiv Fatura ise senaryosu da yalnızca E-Arşiv Fatura olarak görünecektir. 

Kullanıcıların E-Fatura oluştururken karşılaştıkları Temel E-Fatura ve Ticari E-Fatura senaryoları arasında bazı farklar bulunur. Bu farkları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Temel E-Fatura seçimi yapıp faturanızı karşı tarafa bu şekilde göndermeniz durumunda faturanız karşı tarafın onayını beklemeye gerek kalmadan otomatik olarak onaylanmış/kabul edilmiş olarak görüntülenir. Ticari E-Fatura gönderdiğinizde ise alıcıya onay ve ret olmak üzere iki seçenek sunulur. Bu durumda alıcı, faturayı inceledikten sonra onaylayabilir ya da diğer bir seçenek olarak ret yanıtı verebilir.
  • Otomatik olarak kabul edilen Temel E-Fatura’da hata ile karşılaşılması ya da alıcının E-Fatura’yı kabul etmemesi durumunda, Temel E-Fatura iptal ya da iade edilebilir. Ticari E-Fatura’ya verilen yanıt ‘onaylandı’ ya da ‘reddedildi’ olarak faturayı gönderen tarafın panelinde görüntülenir.

Temel E-Fatura ve Ticari E-Fatura senaryoları arasındaki bu farklar nedeniyle faturayı kesmeden önce iki taraf kendi arasında konuşarak planlama yapabilir ve bu doğrultuda karar verebilir. Fakat yine de böyle bir imkan olmaması durumunda Ticari E-Fatura ya da Temel E-Fatura konusunda karar verirken Ticari E-Fatura tercih edilebilir.  Çünkü Ticari E-Fatura kesildiğinde alıcının bu faturayı onaylama ya da reddetme hakkı vardır ve bu durum özellikle ticari ilişkilerde alıcı ve gönderici için son derece önemlidir. Ticari yaşam döngüsü içinde mal alış satışlarında Ticari E-Fatura daha uygun olacaktır. Aynı zamanda taraflar arası olası bir anlaşmazlık durumunda hukuki yolları başvurmanız halinde de yardımcı olacaktır. Temel E-Fatura’da genel olarak ret ya da kabul seçeneği olmadığı için sıklıkla hizmet faturalarında kullanılan bir fatura türüdür.

Turkcell, gelişmiş teknolojik altyapısıyla işletmenizin ihtiyaç duyacağı tüm fatura süreçlerinizde kesintisiz erişim ve sınırsız destek ile yanınızda olmaya devam ediyor. Şimdi işletmenizin dijital dönüşümünü başlatmanın tam zamanı! Turkcell’in sağladığı bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmak için Turkcellesirket.com adresinden ya da 0850 277 77 72 nolu çağrı merkezimizden destek ekibimize ulaşarak detaylı bilgi alabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.