E-Müstahsil Makbuzu Nedir, Nasıl Kesilir?

Teknolojik gelişmeler, iş süreçleri üzerinde son derece kolaylaştırıcı işlevi ile kendini göstermektedir. Bu gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkan E-Müstahsil Makbuzu uygulaması kağıt üzerinde düzenlenen müstahsil makbuzunun elektronik ortamda oluşturulması, raporlanması ve ibrazını kapsayan dijital dönüşüm uygulamasıdır. E-Müstahsil Makbuzu aralarında ticari bir yaşam döngüsü bulunan tarafların arasında gerçekleşen ticari bir belge değeri taşır. Günümüzde hızla gelişen teknolojik gelişmelerin sonucu olarak E-Müstahsil Makbuzu nedir ve nasıl kesilir, konularına yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

E-Müstahsil Makbuzu (E-MM) Nedir?

E-Müstahsil Makbuzu Vergi Usulleri Kanunu Genel Tebliği’nin belirlediği standartlara uygun olarak kağıt ortamında hazırlanan ve kullanılan müstahsil belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, yine elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na muhafaza, ibraz ve rapor edilmesini kapsayan bir dijital dönüşüm uygulamasıdır. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınması işlemlerinde fatura yerine geçen, ticari bir belge değeri taşıyan kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki geçerliliğe sahip elektronik bir belgedir. E-Müstahsil Makbuzu uygulaması ile birlikte tüm süreçler elektronik ortamlar aracılığıyla yürütülür. Bu sayede gereksiz iş yükü azalarak zaman ve maliyet etkin olarak kullanılır ve işletmelerin verimliliği de en üst noktaya taşınır.

E-Müstahsil Makbuzu Nasıl Kesilir?

Ticari işlemlerini defter üzerinden yürüten çiftçi ya da tüccarlar, defter tutmayan kişilerden aldıkları ürünler için müstahsil makbuzu düzenlemekle yükümlüdür. Oluşturulacak müstahsil makbuzu işlemi satıcı (çiftçi) ve alıcı (tüccar, çiftçi) olmak üzere iki taraf arasında gerçekleşir. E-Müstahsil Makbuzu; GİB Portal, Entegrasyon ve Özel Entegratörler olmak üzere 3 farklı yöntem ile kesilebilir. Oluşturulan E-Müstahsil Makbuzu’nun bir nüsha çıktısı alınır ve her iki tarafı da ıslak imza ile imzalanarak, satıcıya ulaştırılır. Çiftçinin e-Müstahsil Makbuzunu, kağıt ortamda muhafaza etmesi de zorunludur. Tüccarda kalan nüshası ise elektronik sertifika ile imzalanarak dijital ortamda saklanabilir.

Vergi Usul Kanunu 235. Maddesine göre E-Müstahsil Makbuzu üzerinde bulunması gereken bilgiler;

  • Malı satın alan tüccar ya da çiftçinin adı, soyadı ve unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası (VKN) ve adresi
  • Belge numarası ve düzenlenme zamanı (tarih, saat ve dakika olarak)
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve ikametgah adresi
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintilerin miktarı, şeklinde sıralanabilir.

Bununla birlikte düzenlenecek E-Müstahsil Makbuzu’nun elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanması için, belgenin üzerinde karekod ya da barkod bilgisinin yer alması zorunludur. Mükellefler, oluşturulan belge üzerinde yer alması zorunlu bilgilere ek olarak, ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebilir.

E-Müstahsil Makbuzu Kimlere Zorunlu?

E-Müstahsil Makbuzu sağladığı kolaylıklar ve avantajlar ile birçok işletme tarafından gönüllü olarak tercih edilen dijital bir dönüşüm uygulamasıdır. Bununla birlikte E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçişi zorunlu tutulan mükellefler de vardır. E-Müstahsil Makbuzu kullanımı zorunlu tutulan mükellefleri ise şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Hal Kayıt Sistemine bildirim yapma yükümlülüğü bulunan, komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile uğraşan mükellefler, uygulamaya geçtikleri ayın sonundan itibaren düzenleyecekleri Müstahsil Makbuzlarını e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kendilerine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, belirtilen süre içerisinde E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapması ve tedarikçilerinden yaptıkları alımlar için düzenleyecekleri Müstahsil Makbuzlarını, E-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunlu hale getirilmiştir.
  • E-Fatura uygulamasını kullanan ve Müstahsil Makbuzu düzenleme zorunluluğu olan mükellefler, E-Fatura uygulaması ile birlikte E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak ve bu tarihten itibaren zorunlu durumlar haricinde Müstahsil Makbuzlarını elektronik olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Gelişmiş Turkcell teknolojisi ve kullanımı kolay bulut tabanlı portalı ile E-Müstahsil Makbuzu süreçlerinizi verimli bir şekilde yönetebilir, yer ve zamandan bağımsız olarak tüm verilerinize hızlı ve kolayca ulaşabilirsiniz. Bu sayede iş süreçleriniz hızlanırken zaman ve maliyet başta olmak üzere çeşitli alanlarda tasarruf etme imkanı da sağlamış olursunuz.

 

Şimdi Turkcell’in sağladığı bu avantajlardan yararlanmanın tam zamanı! Tüm bunlar ve daha fazlası için Turkcellesirket.com adresinden ya da 0850 277 77 72 nolu çağrı merkezimizden bizlere ulaşarak E-Müstahsil Makbuzu hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve başvurunuzu oluşturarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.