E-İrsaliye Nedir, Nasıl Kesilir?

Teknolojideki gelişmelerin iş yaşamımıza yansımalarını tüm alanlarda görmek mümkündür. Dijital dönüşüm uygulamalarından biri olan E-İrsaliye işletmelerin iş süreçlerini son derece kolaylaştırır. E-Arşiv ve E-Fatura kullanıcısı olan kişiler E-İrsaliye uygulamasına geçerek tüm faturalama süreçlerini dijital ortamdan yürütebilir. Aynı zamanda E-İrsaliye uygulamasının sağladığı avantajlar sayesinde işletmeler için en önemli noktalardan biri olan zaman ve maliyet tasarrufu sağlanarak işletme verimliliği en üst noktaya taşınabilir. Peki, E-İrsaliye nedir ve nasıl kesilir? Tüm detaylarıyla E-İrsaliye süreçlerine yer verdiğimiz yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

E-İrsaliye Nedir?

Ticari bir işleve sahip işletmelerin iş süreçlerinde birçok önemli nokta bulunur. Bir malın taşınma ve sevk süreçleri de bunlardan biridir. İrsaliye, satıcı tarafından düzenlenen ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge niteliği taşır. E-İrsaliye kısaca, geçmişte geleneksel ortamlarda kağıt üzerinde düzenlenen sevk irsaliyesi belgesinin, elektronik ortamda düzenlenmiş hali olarak tanımlanır. Formatı ve kapsamı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmiş ve Vergi Usul Kanunu ile yürürlüğe girmiş bir uygulama olan E-İrsaliye, ticari faaliyetlerde bulunan işletmelere birçok alanda olumlu katkı sağlar. Zaman ve maliyet anlamında büyük tasarruflar sağlaması E-İrsaliye uygulamasının işletmelere sunduğu katkıların başında gelir. Aynı zamanda elektronik ortamda düzenlenen irsaliye belgelerinin basım, arşivleme ve kargolama masrafları da en aza inecektir. Bu sayede iş süreçleri hızlandırılacak ve işletme kaynakları daha verimli alanlara yönlendirilerek daha etkili kullanılmış olacaktır. Tüm irsaliye süreçlerinin E-İrsaliye üzerinden dijital olarak yürütülmesi hata oranını da en aza indirecektir.

İşletmeler iş süreçlerinde E-İrsaliye uygulamasını kullanabilmek için öncelikle E-Fatura sistemine kayıtlı olmalıdır. E-Fatura sistemine kayıtlı olan işletmeler ise E-İrsaliye uygulamasına başvuru yaparak hemen kullanmaya başlayabilirler.

E-İrsaliye Nasıl Kesilir?

E-İrsaliye kesme işlemi elektronik ortamda her iki tarafın da sisteme kayıtlı olduğu durumlarda gerçekleştirilir. Kullanıcılardan birinin E-İrsaliye kullanıcısı olmaması durumunda ise işlem, E-Arşiv fatura ya da sevk irsaliyesi şeklinde gerçekleştirilebilir.

 E-İrsaliye’nin düzenleme tarihi ve belge numarası, sevk tarihi ve sevk zamanı, malı taşıyacak aracın plaka ve şoför bilgileri, belgenin sistem üzerinden görüntülenmesi, sorgulanması ve doğrulanması için gerekli karekod ya da barkod E-İrsaliye’nin üzerinde bulunması zorunlu olan bilgiler arasında yer alır. İrsaliyenin sorgusu da üzerinde bulunan karekod ya da barkod ile gerçekleştirilir. Belgeler alıcıya gönderilmeden önce taslak olarak kaydedilebilir, ihtiyaç halinde gerekli düzenlemeler yapılarak gönderimi gerçekleştirilebilir. Arşivleme özelliğinden de yararlanarak ihtiyaç duyulan her an veriler kolayca ulaşılabilir ve raporlanabilir. Tüm bunların yanında irsaliyenin düzenlenmesini takip eden 7 gün içinde faturasının da kesilmesi gereklidir.

E-İrsaliye Mükellefleri Kimlerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usulü Genel Tebliği’nde E-İrsaliye uygulaması kullanımı zorunlu tutulan mükellefler bulunmaktadır. Düzenlenen son tebliğe göre 2022 yılı itibari ile;

  • 2021 yılı hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 01.07.2022 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri ve istisnai durumlar haricinde sevk irsaliyesi belgelerini E-İrsaliye olarak düzenlemeleri,
  • Komisyoncu ya da tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren E-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları,
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) ve (III) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükelleflerin işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren E-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları,
  • Şeker Kanununun 2'nci maddesin (e) kapsamında yer alan şekerin imalini gerçekleştiren mükelleflerin, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren E-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları,
  • Gübre Takip Sistemi'ne kayıtlı kullanıcıların işlemlerini takip eden dördüncü ayın başından itibaren E-İrsaliye uygulamasına geçiş yapmaları,

Zorunlu hale getirilmiştir. E-İrsaliye uygulamasına ilk kez kayıt olan mükellefler uygulamaya dahil oldukları ayın son gününe kadar E-İrsaliye yerine kağıt İrsaliye de düzenleyebilir ve alabilirler. Fakat belirlenen süre sonunda E-İrsaliye’ye geçiş yapmaları gerekmektedir.

 

Şimdi Turkcell E-İrsaliye uygulamasının kullanımı kolay, geliştirilmiş bulut alt tabanlı yapısı ile tanışmanın tam zamanı! Detaylı bilgi ve daha fazlası için Turkcellesirket.com adresine ya da 0850 277 77 72 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.