E-Dönüşüm Hakkında bilinmesi Gereken Her Şey

Teknolojinin son yıllarda hızla gelişmesi birçok alanda büyük ve köklü değişikliler meydana getirdi. Hayatımızın her alanında olduğu gibi iş yaşamımıza ve iş süreçlerimize de yansıyan bu değişiklikler yeni E-Dönüşüm uygulamaları olarak karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde E-Dönüşüm’ün etkilerini görebilmeniz mümkün. Yaşanan bu gelişmelerle birlikte E-Dönüşüm, elektronik dünyanın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. İşletmeler, firmalar ve serbest meslek erbabı olan kullanıcılar eğer mükellef ise E-Dönüşüm uygulamalarına geçme zorunluluğu vardır. Açıklanan tebliğlere göre geçiş zorunluluğu olan mükelleflerin kim olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte hızlı ve etkin çalışma ortamı sağlayan E-Dönüşüm uygulamalarına zorunlu olmayan işletmeler de geçiş yapabilirler.

E-Dönüşüm Nedir?

E-Dönüşüm, 15.01.2004 tarihinde 5070 sayılı elektronik imza kanunu ve zaman damgası düzenlemeleri ile başlayan süreci ifade eder.

Gelişen teknoloji ile kamu ve özel işletmeler tarafından yürütülen süreçlerin kontrolü elektronik ortama taşınmıştır. Sağlık alanından bürokrasiye, ticaretten iletişim sektörüne kadar pek çok alanda son derece büyük bir hızla yaşanan bu dijitalleşme sürecine E-Dönüşüm denmektedir. E-Dönüşüm süreci başlarda büyük işletmeler ile sınırlıyken bu durum küçük işletmelerin de işlemlerini dijital ortama taşımasıyla birlikte genel bir dönüşüm sürecini ifade etmeye başlamıştır. Sağladığı tüm avantajlar ve kolaylıklar ile E-Dönüşüm, dijital dünyanın hızını ve pratikliğini hayatımıza taşıyor.

E-Dönüşüm Uygulamaları Nelerdir?

E-Dönüşüm uygulamaları, teknolojinin ilerlemesi ile birlikte günden güne dijitalleşen dünyada hayatımızın tüm alanlarında karşımıza çıkmaya başladı. İnternet ortamındaki bu hızlı gelişmeler devam ederken, iş süreçlerini de bu elektronik ortama taşımak yani dijital dönüşüm sağlamak işletmeler için kaçınılmaz bir hale gelmiştir. E-Dönüşüm uygulamaları ile iş süreçlerinizi hızlandırarak yüksek verim elde edebilir ve rekabette bir adım önde olabilirsiniz. E-Dönüşüm uygulamalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

E-Fatura: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, kâğıt üzerinde basılan fatura ile aynı hukuki haklara ve geçerliliğe sahip elektronik bir belgedir. E-Fatura uygulamasının sağladığı en büyük avantaj ise işletmeleri tüm operasyonel süreçlerden kurtarıp fatura işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektir.

E-Arşiv: Faturaların kopyalarının tüm müşterilere elektronik olarak gönderilmesini ve elektronik ortamda arşivlenmesini sağlayan E-Dönüşüm uygulamasıdır. İşletmelerin E-Arşiv kullanıcısı olabilmeleri için öncelikle E-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekir.

E-Defter: Muhasebe defteri hesaplarının elektronik ortamda hazırlanmasını, depolanmasını ve gerektiğinde Gelir İdaresi Başkanlığı’na rapor edilmesini sağlayan elektronik sistemdir. Bu sayede defter arşivleme işlemlerini de ortadan kaldırarak sistemin daha güvenli ve düzenli bir şekilde işlemesini sağlar.

E-Muhasebe: İşletmelerin ticari yaşam döngüsünde ihtiyaç duyacakları alım-satım, stok, raporlama ve fatura süreçleri gibi tüm muhasebe işlemlerinin elektronik ortama aktarıldığı E-Dönüşüm uygulamasıdır.

E-İrsaliye: E-İrsaliye uygulaması, işletmelerin mal hareketlerini elektronik ortamda izleyebilmesini sağlayan uygulamadır. Kâğıt ortamında düzenlenen “sevk irsaliyesi” belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesini kapsar ve kâğıt üzerinde düzenlenmiş hali ile aynı hukuki haklara sahiptir.

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM): Serbest Meslek Makbuzlarının, Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlanmasını kapsayan E-Dönüşüm uygulamasıdır.

E-Müstahsil Makbuzu (E-MM): Müstahsil makbuzunun dijital olarak oluşturulması ve raporlanmasını kapsayan, bu sayede süreçlerin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayan E-Dönüşüm uygulamasıdır.

E-Bilet: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak tüm hava, kara ve deniz taşımacılığında ve etkinliklerde kullanılan biletlerin elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması ve elektronik ortamda muhafazası ile raporlanmasını kapsayan E-Dönüşüm uygulamasıdır.

Kullanıcılarına son derece önemli katkıları olan ve tüm süreçlerini hızlandırarak birçok alanda tasarruf etmelerini sağlayan E-Dönüşüm uygulamaları ile kaynaklarınızı en verimli şekilde yönetebilir ve kullanabilirsiniz.

E-Dönüşümün Avantajları Nelerdir?

E-Dönüşüm süreci ile birlikte işlemlerin dijital ortama taşınması işletmelere birçok açıdan büyük avantajlar sağlıyor. E-Dönüşüm’ün sağladığı en büyük avantaj; kâğıt, baskı ve arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Bu sayede şirketler kaynaklarını daha verimli kullanarak tasarruf edebilirler. Aynı zamanda kâğıt kullanımı da minimum seviyeye indiği için her yıl yüzlerce ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiş olur. Bu anlamda E-Dönüşüm, son derece doğa dostu bir uygulamadır.

Tüm süreçlerin dijital ortama taşınması ile birlikte işletmeler, yer ve zamandan bağımsız olarak evraklara diledikleri an ulaşabilirler ve böylece E-Dönüşüm, zamandan da önemli ölçüde tasarruf etme imkânı sağlar.

Dijital ortamdaki anlık veri kaydı ile hata yapma oranı da en aza iner. Dijital ortamda oluşturulan evrakların, çalınma, kaybolma veya unutulma durumları ortadan kalkar.

Dijital dönüşüm ile birlikte gereksiz iş yükü azalıp verimlilik artarken ticaret hız kazanır. İşletmeler, E-Dönüşüm ile evrak basımı masraflarından, kargo gönderimi, evrak depolama, çalışan bulundurma maliyetlerini en aza indirirken çalışanların ve işletmenin verimliliğini en üst düzeye çıkarırlar.

Belgelere dijital ortamda ulaşılabilmesi ve belgelerin elektronik ortamda hazırlanması, gönderilmesi, saklanması veya imzalanması hızlı ticareti de beraberinde getirmektedir. E-Dönüşüm ticari işlemlerde mükelleflere ve mükellef olmayan kullanıcılara hız, zaman ve para kazandırmaktadır.

E-Dönüşüm Süreçleri

E-Dönüşüm süreçleri için başlangıç sayılabilecek E-İmza, 2004 yılında yapılan 5070 Sayılı Kanun ile hayatımıza girdi.

Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte online imza kullanımı ve işletmelerin işlemlerini ortak bir platform üzerinden gerçekleştirmesi E-Dönüşüm sürecinin ilk adımı olarak gerçekleştirildi.

Elektronik dönüşüm olarak tanımlanan E-Dönüşüm geçiş süreçleri, işletmelerin yürütmekte oldukları tüm işlemlerini sorunsuzca güvenli bir şekilde yürütmelerini sağlar. Günümüzde işletmeler arasında hızla artan rekabet ortamında işletmelerin tüm iş süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri, işletmeler için bir avantaj olmaktan çok temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Ülkemizdeki ticari hayatın hızlı ve güvenli bir şekilde işlemesinin en önemli adımlarından olan E-Dönüşüm uygulamalarına geçiş son derece kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Zaman ve maliyet başta olmak üzere çeşitli alanlarda tasarruf etmek ve şirket kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak her işletmenin isteyebileceği bir durumdur. İşte tam da bu noktada Turkcell, kapsamlı bilgi birikimi ve tecrübesiyle E-Dönüşüm süreçlerinizde de yanınızda olmaya devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun E-Dönüşüm uygulamaları ile işlemlerinizi hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirerek zaman ve maliyet açısından tasarruf edebilir, kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Şimdi dijital dönüşümü yakalamanın tam zamanı! Turkcell’in sağladığı bu avantajlardan yararlanmak için Turkcellesirket.com adresinden ya da 0850 277 77 72 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşarak E-Dönüşüm uygulamaları hakkında daha detaylı bilgi alabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.