Mali Müşavir

Mali Müşavir Detay

Platform üzerinden, müşterileri tarafından yetkilendirilen mali müşavirlerin, fiziksel fatura, vb. evrak gönderimi gerekmeksizin mükelleflerinin fatura ve diğer bilgilerine tek bir portal üzerinden erişebileceği, fiziksel veri paylaşımını ortadan kaldırarak entegre ve kullanımı kolay bir ortamda mali beyan yükümlülüğünü hızlı ve olabildiğince insan faktörü devre dışı kalacak şekilde sağlayabileceği, e-Dönüşüm çözümleri alanında GİB sistemlerine doğrudan entegre mali tasarruf ve fayda artışının sağlanabileceği mali müşavirlik uygulamasıdır.

İletişime Geçin

Bulut Tabanlı

Operasyonel verimliliği ve iş performansınızı yükseltmeyi sağlayacak, mali müşavir-muhasebe finansal ve mali verilerinize bulut alt yapısı ile platform-bağımsız her yerden erişme, işleme ve raporlama imkanlarıyla birlikte mali müşavir ile ilgili işlemlerinizde zaman ve maliyet avantajı da kazanacaksınız.

Muhasebe Entegre Online Mali Müşavir

Mali Müşavir uygulaması ile bulut şirket ekosistemi üzerinde yer alan bir işletmeye ait muhasebe uygulaması üzerinde üretilen ve bu uygulama üzerinden yönetilen veriler baz alınarak gerekli mali defterlerin, beyannamelerin, mali&ticari tabloların üretilebildiği, amortisman bilgisi takibi ve hesaplamalarının yapılabildiği, içerisinde çeşitli raporların da yer aldığı geniş kapsamlı entegre ve muhasebe uygulamasına ek bir katman gibi de değerlendirilebilecek mali müşavirlik uygulaması ile fiziksel veri paylaşımı gereksinimini de ortadan kaldıracaksınız.

Mükellefler için Stok ve Depo Yönetimi

Müşterilerinize ait stok ve depo operasyonel etkinliklerinizi en üst düzeye çıkarabilmenizi sağlayacak ve şube bazlı, gerçek zamanlı stok-depo bilgilerinin takibini sağlayarak, yüksek stok doğruluğu ile maliyetlendirme işlemlerinizi gerçekleştirerek etkin kararlar verip, maliyet ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Verimli İş Yönetimi

Platform üzerinden müşteri tarafından yetkilendirilen mali müşavirler, fiziksel fatura, vb. evrak gönderimi gerekmeksizin mükelleflerinin fatura ve diğer bilgilerine erişebilecek, mali müşavirlik hizmetlerinin tümünü yazılım üzerinden sağlayabileceklerdir. Sistemde tanımlı olan mali müşavirler, sistemde tanımlı olan mükellefler ile karşılıklı onay süreci sonucunda kolayca müşteri verilerine çevrimiçi olarak ulaşarak işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecektir. Aynı şekilde mali müşavirlere ait müşterilerin gerçekleştirmekte olduğu manuel paylaşımlı süreçler de ortadan kalkarak ciddi oranda verimlilik artışı sağlanacaktır.

Sınırsız Mükellef Tanımlama

Çok sayıda mükellefe ait verilerin kaydedilmesi ve çıktıların üretilmesi için büyük oranda insan gücüne dayanan çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için Mali Müşavir ürünü ile tek bir platform üzerinden sınırsız sayıda tanımlayabileceğiniz mükelleflerinizin verilerine erişim sağlayarak mali tasarruf ve fayda artışı sağlayabilirsiniz.

Kolay ve İşlevsel Arayüz

Arayüz tasarımlarının, kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisinin mali müşavir süreçlerine göre optimizasyonu sağlanarak, sayfaların etkin ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesi için işlevsellik ve tasarım birliği temelleriyle kolay ve işlevsel arayüzler tasarlanmıştır.

e-Belge Merkezli Yaklaşım

Mali müşavirlerin uçtan uca dijital dönüşüm sürecini en iyi şekilde yönetebilmesi ve mevzuata bağlı yükümlülüklerini, efatura, earşiv fatura, eirsaliye ve edefter işlemlerini, herhangi bir ek geliştirim ve entegrasyona gerek kalmadan platformun sunduğu dijital altyapı desteğiyle mali müşavir ürünü üzerinden yönetebilmesi sağlanarak, farklı sistemlere tekrarlı veri girişlerine, yüksek bakım-destek maliyetlerine ve operasonel anlamda büyük zaman kayıplarının önüne geçilmesi sağlanmıştır. e-Dönüşüm çözümleri alanında GİB sistemlerine doğrudan entegre olması sebebiyle platform dışı manuel süreç yönetimini de ortadan kaldırmış olacaksınız.

Şube Bazlı Tasarım ve Gelişmiş Yetkilendirme

Şubeli yapıya sahip firmaların, mali müşavir işlemlerini şubeli yapı modeline uygun işleyerek takip edebilmesi sağlanmıştır. Mali müşavir süreçlerine ait işlemlerinizi ve raporlarınızı gelişmiş şubeli yapı desteği ile tasarlayabilir, kullanıcılarınızın yetkisini modül-işlem seviyesinde ve paralelde şube bazlı kırılımlarla oluşturabilirsiniz.

Muhasebe Standartlarına Uygunluk

Mali müşavir ürünü kapsamında, bilançoya tabi bir işletmeye ait ticari yaşam döngüsü içerisinde ihtiyaç duyabileceği, devlet kurumlarınca resmileştirilmiş tek düzen hesap planına uygun, tüm genel muhasebe süreçlerinin online olarak gerçekleştirebileceği ve sürekli yenilenen mevzuatsal yeniliklere, değişikliklere hızla adapte olarak eş zamanlı sistemsel güncellemelerin yüklenmesiyle, sürece hızlı adapte olup işlemlerinizi hızla gerçekleştirebileceksiniz.

Banka Entegrasyonları

Müşterilerinize ait banka işlemleri için anlaşmalı bankalar ile Turkcell e-Şirket Muhasebe entegrasyonu sağlanmıştır. Bankacılık işlemlerinize ait banka ekstrenizi; banka, şube ve belirlediğiniz tarih aralığına göre muhasebe sistemine aktarabilir, mali müşavir ürünü üzerinden otomatik muhasebe kayıtlarını oluşturabilirsiniz.

Gelişmiş Mali & Ticari Raporlamalar

Firmalarınızın muhasebe kayıtlarına ait güncel finansal durumuna ve hedeflerine ait karşılaştırmalarını yapabileceği ve doğru finansal verilere dayanarak karar verme, planlama mekanizmasını işletebileceği ve birçok finansal rapor çıktısını alabileceği, farklı kriterlere göre gelişmiş filtreleme özellikleriyle mali ve ticari raporlar bulunmaktadır.

​Muhasebe / Muhasebe SMM Taahhütsüz Aylık Fiyat (KDV Dahil)​ Taahhütlü Aylık Fiyat (KDV Dahil)​
​İlk Kullanıcı Aylık Fiyat iletişime geçiniz iletişime geçiniz

 

Taahhüt süresi 24 aydır. 

24 ay sonunda yeni taahhüt verilmemesi durumunda taahhütsüz fiyattan faturalama devam edecektir. Yeni taahhüt verilirse güncel taahhütlü fiyattan kullanıma devam edilebilecektir.

Mali Müşavir çözümleri aylık kullanıcı bazlı ücretlendirilmektedir. Turkcell e-Şirket portali içerisinden yeni kullanıcılar tanımlanabilir ve silinebilir. Eklenen her bir kullanıcı için ek kullanıcı aylık fiyatı faturaya eklenecektir.

Mali Müşavir çözümlerinin kullanıcı fiyatları tablodaki gibi aynı tutardadır.

Taahhüt süresi bitmeden iptal edilen aboneliklerde aylık sağlanan indirim tutarı ve taahhüt süresinin bitimine kadar kalan taksit tutarının kıyaslamasına göre müşteri lehine göre cayma faturası olarak ay sonunda faturalanacaktır. 

Çözüm iptal talebi ilgili Turkcell müşteri yöneticisine ya da çağrı merkezlerimize yapılmalıdır.